Nieuwe steunmaatregelen tweede golf

31 mei Nieuwe steunmaatregelen tweede golf

Beste klant,

De tweede lockdown is reeds enige tijd afgekondigd. Er wordt dan ook hard gewerkt aan alle steunmaatregelen om de economische impact zoveel als mogelijk op te vangen.

 

Hieronder een overzicht van het overbruggingsrecht en informatie over het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. en de verlenging van de tijdelijke werkloosheid.

 

1.    Het overbruggingsrecht

 

1.1 Dubbel Corona overbruggingsrecht

Vanaf de maand oktober 2020 zal het corona-overbruggingsrecht worden verdubbeld voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk verplicht hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen genomen door de overheid.

 

Ook wie actief is in sectoren die afhankelijk zijn van de verplicht gesloten ondernemingen, en aldus hun activiteiten geheel hebben moeten onderbreken, kunnen in aanmerking komen voor dit dubbele overbruggingsrecht. De aanvraag dient in dit geval uiteraard te worden voorzien van de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat de onderneming afhankelijk is van een verplicht gesloten sector.

 

De uitkering bedraagt 2.583,38 euro per maand (zonder gezinslast) of 3.228,20 euro per maand (met gezinslast).

 

Dit dubbel overbruggingsrecht voor verplicht gesloten sectoren is van toepassing tot en met december 2020.

 

1.2 Enkelvoudig Corona overbruggingsrecht

De eerste groep zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, omwille van hun verbondenheid met een verplicht gesloten sector, kunnen mogelijks in aanmerking komen voor het (enkelvoudig) overbruggingsrecht.

Dit kan aangevraagd worden voor de periode juli 2020 tot en met december 2020.

 

De tweede groep zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit in een kalendermaand ten minste 7 opeenvolgende dagen onderbreken als onmiddellijk gevolg van de Coronacrisis, zonder dat zij verplicht gesloten zijn of verbonden zijn met een verplicht gesloten sector kunnen in aanmerking komen voor het (enkelvoudig) overbruggingsrecht.

 

Dit kan aangevraagd worden voor de maand juli of augustus.

 

Een volledige uitkering bedraagt per maand 1.614,10 euro met gezinslast en 1.291,69 euro zonder gezinslast.

 

1.3 Relance-overbruggingsrecht (of heropstart overbruggingsrecht)

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart kent een uitkering toe aan zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten. Maar die nog te kampen hebben met een omzetverlies van 10% in het tweede of derde kwartaal 2020 t.o.v. 2019.

 

U kan dit niet combineren met bovenstaande overbruggingsrechten.

Dit kan aangevraagd worden voor de periode juni 2020 tot en met december 2020.

 

Een volledige uitkering bedraagt per maand 1.614,10 euro met gezinslast en 1.291,69 euro zonder gezinslast.

 

1.4 Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang

 

Zelfstandigen die gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken omdat ze in quarantaine zijn geplaatst of omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren), doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school of kinderopvang kunnen hierop beroep doen.

 

De uitkering hangt af van het aantal dagen dat men onderbreekt.

Een volledige uitkering bedraagt per maand 1.614,10 euro met gezinslast en 1.291,69 euro zonder gezinslast indien men 28 dagen of meer heeft onderbroken.

 

1.5 Klassiek Overbruggingsrecht

 

Ook het klassiek overbruggingsrecht wordt tijdelijk verbeterd. Het wordt onder meer toegankelijk gemaakt voor starters en met behoud van pensioenopbouw.

 

2.    Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme – Steunbedrag van 10%

 

Elke ondernemer die in de periode van

–       1 oktober tot 15 november 2020

–       19 oktober tot 15 november 2020

–       16 november tot 31 december 2020

ofwel verplicht gesloten is

ofwel een omzetverlies lijdt van minstens 60% (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) ten gevolge van de verstrengde federale coronamaatregelen,

zal een beroep kunnen doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme.

 

Voor de periode tot 15 november kunnen de aanvragen nu ingediend worden via de website van Vlaio.be.

 

Ondernemingen welke verplicht werden gesloten zullen in aanmerking komen voor deze steun, ongeacht de omzetdaling.

Om de steun te bekomen zonder dat ze de 60% omzetdaling moeten aantonen moeten zij voor de berekening van de steun dan wel verplicht kiezen voor de kortere periode van verplichte sluiting tot 15 november.

(Voor cafés en restaurants is dit bijvoorbeeld 19 oktober tot 15 november, voor feest- en receptiezalen van 2 november tot 15 november)

Cafés en restaurants zullen geen omzetdaling moeten aantonen tenzij 50% of meer van hun omzet in dezelfde periode van 2019 betrekking heeft op take away-activiteiten.

 

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 5%.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De maximale steun bedraagt:

–       Bij keuze voor de referentieperiode 01/10/2020-15/11/2020 (60% omzetdaling of verplicht gesloten discotheken en dancings)

o   11.250,00 euro voor ondernemingen tot en met 9 werknemers

o   22.500,00 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers

o   60.000,00 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

o   Minimumsteun 1.000,00 euro

 

–       Bij keuze voor de referentieperiode 19/10/2020-15/11/2020 (60% omzetdaling of verplicht gesloten Cafés en restaurants)

o   7.500,00 euro voor ondernemingen met < 9 werknemers

o   15.000,00 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers

o   40.000,00 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

o   Minimumsteun 600,00 euro

 

Deze bedragen dalen verder naargelang de periode van verplichte sluiting korter is

–       Bij keuze voor de periode van 3/11/2020 tot 15/11/2020 (vakantieparken, bungalowparken en campings)

o   3.500,00 euro voor ondernemingen met < 9 werknemers

o   7.000,00 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers

o   18.650,00 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

o   Minimumsteun 300,00 euro

 

–       Ondernemingen die verplicht zijn een witte kassa te gebruiken en niet beschikken over een registratienummer zullen een steun krijgen van 10% op de omzet gerealiseerd in de referentieperiode in 2019, maar beperkt tot 2.250,00 euro.

De lijst van de gesloten sectoren en hun respectieve termijnen kan u hier vinden

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/hoeveel-bedraagt-het-nieuw-vlaams/lijst

 

Wat als binnen uw onderneming zowel een verplicht gesloten activiteit wordt uitgevoerd als andere niet verplicht gesloten activiteiten?

De steun wordt berekend op de omzet op ondernemingsniveau. Haalde je 50% of meer van je omzet uit de verplicht te sluiten vestiging/activiteit, dan kan je kiezen voor steun over de periode vanaf sluitingsdag tot 15 november en hoef je geen omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.

 

Wat als u uw onderneming moet sluiten omdat u zelf besmet bent met het Coronavirus of verplicht in quarantaine moet?

Dit wordt beschouwd als een verplichte sluiting en u kan een aanvraag indienen.

 

 

 

3.    Tijdelijke werkloosheid

 

Ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan nog worden ingeroepen door werkgevers waarbij gedurende het tweede en/of derde kwartaal van 2020 ten minste 20% van alle arbeidsdagen tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht of economische redenen waren.

 

Deze steunmaatregel werd immers verlengd tot en met 31/03/2021.

 

Daarnaast werden de voorwaarden voor het aanvragen van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen versoepeld.

 

Indien u nog vragen heeft hieromtrent, kan u hiervoor steeds bij ons terecht