Sociale bijdragen: regularisatie bij stopzetting

24 december 2014 Sociale bijdragen: regularisatie bij stopzetting

Vanaf 2015 wordt bij stopzetting van de zelfstandige activiteit het inkomen van een onvolledig jaar omgerekend naar een jaarinkomen. Concreet betekent dit dat de inkomsten uit het onvolledige jaar worden omgerekend op jaarbasis volgens volgende formule: “4 / aantal kwartalen beroepsactiviteit”.

Voorbeeld

Een zelfstandige zet zijn zelfstandige activiteit stop op 30 juni 2015. Het bijdragejaar 2015 telt maar twee kwartalen activiteit en levert een beroepsinkomen op van 15.000 euro. Voor de regularisatie van de bijdragen van 2015 wordt dit inkomen verdubbeld naar 30.000 euro ( = 15.000 * 4 / 2). De definitieve bijdrage voor 2015 (eerste en tweede kwartaal) zal dus berekend worden op een inkomen van 30.000 euro. Na de stopzetting kan er dus in 2017 nog een regularisatie volgen.

 

In de nieuwe bijdrageberekening worden de stopzettingsmeerwaarden ook opgenomen in het referte-inkomen, waarop de sociale bijdragen berekend worden. In geval van stopzetting of pensionering moet u echter geen sociale bijdragen betalen op de meerwaarde die u realiseert in het jaar van de stopzetting/pensionering of in het jaar voordien. Om van deze vrijstelling te genieten dient uw wel zelf een aanvraag te doen. U dient dus het bedrag van de stopzettingsmeerwaarde door te geven.
Deze uitzondering geldt niet voor de stopzettingsvergoedingen voor bedrijfsleiders. Daarop moeten altijd sociale bijdragen betaald worden.