Schenkingstermijn 7 jaar in plaats van 3 jaar

02 augustus 2012 Schenkingstermijn 7 jaar in plaats van 3 jaar

In Vlaanderen geldt als algemene regel nog altijd een ‘verdachte periode’ van drie jaar bij een hand- of bankgift van bv. geld of effecten. Dit betekent dat wanneer de goederen in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden van de erflater worden geschonken zonder dat er op deze goederen schenkingsrechten betaald zijn, deze goederen ook aan de successierechten onderworpen worden.
Naar aanleiding van het nieuwe decreet dat in het puntje hierboven werd beschreven, wordt deze termijn van drie jaar naar zeven jaar gebracht als het gaat om de schenking van aandelen (bij vennootschappen) of activa (bij eenmanszaken) van ‘familiebedrijven’.

Concreet betekent dit dat wie een schenking doet van een familiebedrijf via de Nederlandse notaris – en die de schenking in België niet registreert – nog zeven jaar moet blijven leven i.p.v. drie jaar om aan de successierechten te ontsnappen. Hetzelfde geldt voor een handgift of een bankgift.
Deze (lange) periode moet er toe leiden dat de betrokkenen gestimuleerd worden om de activa of de aandelen reeds bij leven met de toepassing van de hierboven beschreven vrijstelling over te dragen.

De verlenging van de ‘verdachte periode’ tot zeven jaar heeft geen retroactieve werking en zal enkel toegepast worden voor schenkingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2012. Voor schenkingen van activa en aandelen die vóór 1 januari 2012 hebben plaatsgevonden, blijft de termijn van drie jaar gelden.