Registratierechten

25 juli 2013 Registratierechten

De registratierechten voor contracten tot vestiging van een erfpacht- of opstalrecht en tot overdracht daarvan worden van 0,20% verhoogd naar 2%.
Met ingang van 1 juli 2013 bedraagt het algemeen vast recht 50 euro in plaats van 25 euro. Het algemeen vast recht wordt geheven bij de registratie van alle akten en geschriften die in het wetboek van registratie niet expliciet van een evenredig of van een specifiek vast recht zijn voorzien.