Polis gewaarborgd inkomen

23 maart 2012 Polis gewaarborgd inkomen

Het was vaak een punt van discussie met de Fiscus of een uitkering van de verzekering gewaarborgd inkomen wel of niet belast moest worden. Vele zaken kwamen dan ook voor de rechtbank en deze oordeelde meer en meer dat een uitkering gewaarborgd inkomen niet belast moet worden als de polis geen ‘inkomensverlies’ vergoedt. Met de circulaire van 20 mei 2010 lijkt de fiscus het standpunt van de rechtspraak te willen volgen. Hierin wordt bevestigd dat de uitkering van een polis gewaarborgd inkomen niet belastbaar is voor zover de polis geen inkomensverlies vergoedt. De keerzijde van deze ‘toegeving’ was echter dat de premie in die situatie dan ook niet meer aftrekbaar is.

In theorie is dus enkel wat er in de polis staat van belang. Maar de theorie strookt niet met de praktijk. Het probleem is echter dat veel verzekeringspolissen doorgaans niet uitdrukkelijk vermelden of er al dan niet een inkomensverlies vergoed wordt.
Om deze rechtsonzekerheid weg te werken, heeft de fiscus nu een addendum gepubliceerd bij de circulaire van 2010:

  • Contracten tot 30 september 2012
    • Voorwaarde voor de aanvaarding van de aftrekbaarheid van de premies is dat er tegen die datum een document aan de verzekeringsovereenkomst wordt gehecht met daarin de bevestiging dat de verzekering tot doel heeft een inkomensverlies te vergoeden.
    • Is de bijlage niet tijdig in orde, dan zijn de premies retroactief vanaf 1 januari 2007 niet aftrekbaar!
  • Contracten vanaf 1 oktober 2012
    Voor deze overeenkomsten moet het contract zelf bevestigen dat het tot doel heeft om een inkomensverlies te vergoeden. Is dit niet het geval, dan zijn de premies niet aftrekbaar.