Plannen voor bijverdienen in het verenigingsleven uitgesteld

09 februari 2018 Plannen voor bijverdienen in het verenigingsleven uitgesteld

Plannen voor bijverdienen in het verenigingsleven uitgesteld

De regering wil het fiscaal aantrekkelijker maken om bepaalde werkzaamheden in het verenigingsleven uit te voeren. Er was voorzien dat dit vanaf 20 februari in werking zou treden. Deze planning is echter uitgesteld door het inroepen van een belangenconflict door de Franstalige Brusselse Gemeenschapscommissie op 19 januari. De behandeling van het wetsvoorstel is daarom met zestig dagen uitgesteld. De bedoeling is om het voor bepaalde personen mogelijk te maken om maximum € 500 per maand en maximum € 6.000 per jaar onbelast bij te verdienen.

Voorlopig zouden hiervoor de volgende voorwaarden gelden.

Voorwaarden

Er moet wel voldaan zijn aan de volgende  voorwaarden

  • U moet als werknemer minstens 4/5e te werk gesteld zijn;
  • U mag maximum € 500 per maand bijverdienen;
  • U mag maximum € 6.000 per jaar bijverdienen;

Het moet gaan om

Het mag niet gaan om werkzaamheden die de betreffende persoon al uitoefent in zijn reguliere beroep of zelfstandige activiteit. Ook gepensioneerden komen in aanmerking, evenals werklozen. Die laatste mogen enkel actief zijn in de tweede en derde categorie, en dit enkel met toestemming van de VDAB of de RVA.

Geen RSZ en fiscale lasten

Op deze bezoldiging zullen geen RSZ noch enige andere belasting verschuldigd zijn.
Het is nog maar de vraag of deze nieuwe regeling daadwerkelijk het levenslicht zal zien gelet op de politieke onenigheid hierover. Indien wij hier meer over vernemen, houden wij u verder op de hoogte.