Geen automatische verwerping factuur bij niet voldoen aan formaliteiten opstellen van facturen

28 februari 2018 Geen automatische verwerping factuur bij niet voldoen aan formaliteiten opstellen van facturen

In navolging van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin zij stelt dat een onvolledige factuur niet automatisch een ongeldige factuur is, waardoor het recht op aftrek van btw vervalt, heeft de Belgische btw-administratie een circulaire opgesteld waarin zij dit standpunt tot op zekere hoogte bijtreedt.

De circulaire (2017/C/64) die zij daarvoor heeft uitgevaardigd, bepaalt dat indien aan alle materiële voorwaarden is voldaan, het recht op btw-aftrek niet automatisch geweigerd kan worden bij een btw-controle. Indien bijvoorbeeld een verkeerd btw-nummer van de afnemer op de factuur staat, moet de fiscus de btw-plichtige de mogelijkheid geven om een gecorrigeerde factuur en/of andere aanvullende bewijskrachtige stukken (contracten, bestelbonnen, offertes, correspondentie …) voor te leggen, en dit “voor het einde van de btw-controle waarin de onjuiste factuur is opgesteld”. Kan de belastingplichtige dit, dan blijft het recht op aftrek behouden.

Bovenstaande circulaire is geen vrijbrief om niet meer te letten op de op formaliteiten omtrent het opstellen van facturen, maar zijn wel een welkome versoepeling van de erg strikte werkwijze die de fiscus tot nu toe hanteerde.