Overdracht familiebedrijven

02 augustus 2012 Overdracht familiebedrijven

Sinds begin dit jaar is er een nieuw Vlaams decreet, waardoor het in Vlaanderen interessanter geworden is om een familiale onderneming weg te schenken dan om ze te laten vererven, terwijl het voorheen net omgekeerd was.

Vóór 1 januari 2012 was er een vrijstelling inzake successierechten voor de overdracht van familiale ondernemingen en een verlaagd tarief van 2% voor wie zijn zaak wou schenken.
Het is de bedoeling van de regering om de Vlaamse ondernemers te stimuleren om zich reeds bij leven bezig te houden met de opvolging en de overdracht van de controle van hun onderneming. Voortaan is het schenken van een familiale onderneming vrijgesteld en inzake successierechten geldt een verlaagd tarief van 3% in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden en een tarief van 7% in andere gevallen.
De schenking of de vererving kan zoal betrekking hebben op de volle of blote eigendom als op het vruchtgebruik van de activa.

De vrijstelling van schenkingrechten is slechts van toepassing, indien de schenking van de activa of de aandelen vastgesteld is bij authentieke akte.

De nieuwe regeling is zowel van toepassing op eenmanszaken als op vennootschappen die een zogenaamde familiale onderneming of vennootschap vormen. Voor een eenmanszaak (ook een vrije beroeper) betekent dit dat ze persoonlijk geëxploiteerd moet worden door de schenker of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner. Voor een vennootschap betekent dit dat de aandelen voor minstens 50% in volle eigendom moeten toebehoren aan de schenker en/of zijn familie. Het bedrijf moet ook een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep als doel hebben.

Niet alle vennootschappen komen in aanmerking. Het is vereist dat het gaat om een vennootschap met een reële economische activiteit. Dit betekent dat het totaal van de bezoldigingen minstens 1,5% van het balanstotaal moet bedragen en dat het totaal van terreinen en gebouwen maximaal 50% mag bedragen van het totaal actief volgens een van de laatste drie jaarrekeningen.

De gunsttarieven kunnen slechts behouden blijven indien de verkrijgers (via schenking of erfenis) de onderneming nog drie jaar ononderbroken verder zetten. Voor de vennootschappen is er nog een bijkomende voorwaarde, nl. het kapitaal mag de eerste drie jaar na de schenking of het overlijden niet verminderd worden ten gevolge van uitkeringen of terugbetalingen.