OSS aangifte

15 jun OSS aangifte

Beste klant,

De zomer brengt de zon en de versoepelingen in ons leven. Ook de soldenperiode staat voor de deur en sinds corona zit online aankopen nog meer in de lift.

Het is dan ook het ideale moment om de OSS aangifte onder jullie aandacht te brengen.

 

Eénloketsysteem OSS aangifte

De btw-regels op verkopen op afstand aan particuliere consumenten die worden verricht in andere lidstaten van de Europese Unie (intracommunautaire afstandsverkopen) zijn recentelijk hervormd.

 

Vanaf 1 juli 2021 zal de gekende applicatie MOSS (mini-one stop shop) aangevuld worden met de applicatie OSS (one stop shop of éénloketsysteem). Deze applicatie dient te worden gebruikt om de buitenlandse btw op uw afstandsverkopen aan een ander EU land af te dragen. Daar waar de MOSS aangifte in het leven geroepen werd om de dienstverlening aan EU particulieren te vereenvoudigen, zal nu via de OSS aangifte een vereenvoudiging plaatsvinden voor de verkoop van goederen aan een EU particulier.

 

Voor welke handelingen?

Vanaf 1 juli 2021 zal er rekening worden gehouden met het volledig gerealiseerd omzetcijfer voor verkopen door een Belgische BTW plichtige die goederen verstuurt naar een koper in een ander EU-land (al dan niet gebruik makend van een digitaal platform zoals Bol.com). Men hoeft zich dus niet meer te registreren voor BTW doeleinden in elk land afzonderlijk bij overschrijding van een bepaalde drempel (die voor elk land afzonderlijk anders was).

Van zodra u als belastingplichtige vanaf 1 juli 2021 voor meer dan 10.000,00 euro verkopen op afstand heeft verricht, bent u op al de daarop volgende verkopen buitenlandse btw verschuldigd en dient u een beroep te doen op de OSS applicatie. De drempel van 10.000 euro is een globale drempel voor de verkopen op afstand aan alle EU landen samen.

 

One-Stop-Shop?

Via de aangifte in de OSS-applicatie, moet de in België gevestigde onderneming één enkele aangifte per kwartaal indienen waarin alle verkopen op afstand worden opgenomen, alsook het verschuldigde bedrag aan btw per land.

 

Er dient aldus slechts één aangifte te gebeuren en één bedrag aan BTW te worden betaald. De Belgische administratie zal vervolgens het correcte bedrag doorstorten naar elke rechthebbende lidstaat.

 

 

 

 

Vanaf wanneer?

Voor alle diensten die u voor 1 juli 2021 hebt verleend, moet er indien nodig nog een buitenlandse BTW aangifte ingediend worden. Vanaf het derde kwartaal van het lopende jaar, moeten alle aangiften die onder deze regeling vallen, worden ingediend via OSS. Dit zal bereikbaar zijn via het intervat-platform.

 

Contacteer zeker uw dossierverantwoordelijke om te bekijken hoe we de overgang naar de OSS aangifte zo vlot mogelijk implementeren in uw boekhouding.