Oplossing voor schenkingen van levensverzekeringen

21 februari 2017 Oplossing voor schenkingen van levensverzekeringen

Op 1 januari 2017 treedt het decreet in werking dat de successierechtelijke behandeling van de verzekeringsgift behandelt.

Sinds november 2015 is de Vlaamse Belastingdienst, de dienst die belast is met het innen van registratierechten en erfbelasting, van mening dat de schenking van een levensverzekering door de verzekeringsnemer/verzekerde (meestal de ouder) aan de begunstigde (het kind), belastbaar is met 3% schenkbelasting. Daarnaast is zij van mening dat bij overlijden van de ouder, nog erfbelasting verschuldigd is op het uitgekeerde bedrag. Doordat het economisch gezien wel over dezelfde som geld gaat, is er dus sprake van dubbele belasting. Zie voor de gehele problematiek ons artikel van 25/10/2016.

In het goedgekeurde decreet wordt het bovenstaande bijgestuurd. Er wordt bepaald dat de geschonken waarde, waarover schenkbelasting is geheven, niet meer belastbaar is in de erfbelasting. Enkel de meerwaarde die de levensverzekering nog heeft opgebracht, valt nog onder de erfbelasting.