Onroerende verhuur

14 jul Onroerende verhuur

In onze vorige nieuwsbrief werd u reeds geïnformeerd omtrent de nieuwe btw-behandeling voor het “verschaffen van gemeubeld logies” met ingang vanaf 01/07/2022. Voor boekingen vanaf 01/07/2022 zal er btw dienen te worden aangerekend indien aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is.

De fiscus heeft op 15/06/2022 de toepassingsvoorwaarden voor deze regeling verder toegelicht.

Om de verhuur als hotel, motel of soortgelijke inrichting te kwalificeren moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het moet gaan om verhuur voor minder dan 3 maanden;

Dit betekent het gewoonlijk onderdak verlenen aan betalende gasten voor een periode van minder dan drie maanden. Inrichtingen die niet officieel kwalificeren als hotel of motel, kunnen als soortgelijke inrichting worden aangeduid wanneer het omzetcijfer van de betaalde verblijven met een duur van minder dan drie maanden groter is dan 50% van de totale jaarlijkse omzet behaald uit betaalde verblijven. Dit wil dus zeggen dat korte verblijven (onder de 3 maanden) minstens de helft van de jaarlijkse omzet uit de verhuur moet uitmaken.

Deze interpretatie zou ertoe kunnen leiden dat elk vakantiehuis of appartement aan zee kan worden gekwalificeerd als hotel.

  • Naast het gemeubeld logies moet minstens één van volgende bijkomende diensten worden verstrekt:
  • Het fysiek onthaal van de gasten

Dit betekent niet enkel het fysiek onthaal van de gasten ter plaatse, maar ook de bijstand van deze gasten.

Het louter overhandigen van de sleutels via een lokaal immokantoor is niet afdoende om van “onthaal” te kunnen spreken.

  • De terbeschikkingstelling van bed- of badlinnen (met wekelijks verversen)

Dit wil zeggen dat het bed- of badlinnen moet worden klaargelegd of afgegeven bij aankomst en minstens één maal per week worden ververst. Dit kan ook wanneer er 2 of meer sets huishoudlinnen ter beschikking wordt gesteld bij de aanvang van de verhuring.

  • Elke dag ontbijt verschaffen

Ook wanneer u als verhuurder een voucher aanbiedt waarmee uw gasten zich een ontbijt kunnen aanschaffen bij een derde, volstaat om te spreken van het verschaffen van een dagelijks ontbijt.

Deze diensten hoeven niet in de prijs begrepen te zijn. Dit mag ook apart aangerekend worden.