Nieuw tarief kilometervergoeding

08 mrt Nieuw tarief kilometervergoeding

Voor iedereen die met zijn eigen privévoertuig beroepsmatige verplaatsingen maakt, geldt er een belastingvrije kilometervergoeding. Deze vergoeding kan worden toegekend aan het personeel alsook aan de zaakvoerder of bestuurder van de vennootschap die met zijn eigen auto professionele verplaatsingen maakt.

Voor de periode vanaf 01/07/2020 tot en met 30/06/2021 geldt er een nieuw forfait voor de kilometervergoeding. De nieuwe forfaitaire vergoeding bedraagt 0,3542 euro per beroepsmatig gereden kilometer.

Enkel indien u een hogere gemiddelde kostprijs per kilometer kan bewijzen, kan u aanspraak maken op een hogere kilometervergoeding.