Nieuwe wetgeving i.v.m. onderhoudsuitkeringen

23 maart 2012 Nieuwe wetgeving i.v.m. onderhoudsuitkeringen

Wanneer u een maandelijkse onderhoudsuitkering betaalt aan uw kinderen, naar aanleiding van een echtscheidingsovereenkomst,
dan is dat geld vooral bedoeld om te voorzien in het ‘dagdagelijkse onderhoud’ van uw kind. Fiscaal gezien kunt u dat onderhoudsgeld ook opnemen in uw aangifte en is het voor 80% aftrekbaar.

Wat met buitengewone kosten?

Het gaat dan om uitzonderlijke, onvoorzienbare uitgaven die het budget voor het dagelijkse onderhoud van uw kind overschrijden. Vermits er daarover wettelijk niets voorzien was, leidde dit in de praktijk vaak tot de nodige discussies tussen ex-partners. Alsof
dat nog niet genoeg was, weigerde de fiscus ook steevast om die uitzonderlijke kosten te aanvaarden als aftrekbaar onderhoudsgeld.

Voortaan in de wet voorzien:
Sinds de wet van 19 maart 2010, in werking sinds 1 augustus 2010, stelt het Burgerlijk Wetboek inderdaad dat de ouders niet enkel moeten bijdragen in de gewone kosten, maar ook in de buitengewone kosten.
Daartoe kunnen de ouders ook een zgn. kindrekening openen waarop er nu al stortingen gebeuren om zo later discussies te vermijden over de betaling van die buitengewone kosten.
Als u nu bv. maandelijks € 25 op de kindrekening stort met het oog op latere uitzonderlijke kosten, dan is die storting nu reeds als onderhoudsgeld aftrekbaar.

Fiscaal:
De door u betaalde buitengewone kosten zijn voor 80% aftrekbaar als onderhouduitkering.

Uw kind wordt echter ook belast op die ontvangen onderhouduitkering. Vermits het gaat over een eenmalig kapitaal zal uw kind levenslang belast worden.

Let op! Aanvankelijk heeft uw kind als student wellicht weinig belastbare inkomsten, zodat de rente niet of nauwelijks belast wordt. Wanneer hij/zij later echter een eigen beroepsinkomsten heeft, wordt die rente belast tegen het marginale tarief (belastingspercentage op de hoogste schijf ).