Nieuwe facturatieregels voor de btw – Voorschotfactuur

21 december 2012 Nieuwe facturatieregels voor de btw – Voorschotfactuur

Een andere vernieuwing van factureringsregels zorgt in de praktijk voor heel wat beroering i.v.m. de voorschotfacturen.
Volgens de nieuwe factureringsregels is de btw niet meer opeisbaar bij de uitreiking van een factuur.

Op initiatief van het interinstitutencomité werd door het IAB een brief uitgewerkt, gericht aan minister Vanackere, waarbij werd voorgesteld een overgangsperiode van één jaar te voorzien voor de uitwerking en correcte toepassing van deze nieuwe maatregel. Tijdens het constructieve onderhoud werd deze overgangsperiode van één jaar bevestigd voor de toepassing van de gewijzigde btw-factureringsregels. Het blijft afwachten wat de aangekondigde overgangsmaatregel juist gaat omvatten.
We houden u op de hoogte omtrent deze nieuwe maatregel in onze volgende nieuwsbrieven.