Nieuw voordeel van alle aard voor bedrijfswagens

23 maart 2012 Nieuw voordeel van alle aard voor bedrijfswagens

Voortaan is er ook sprake van een leeftijdscomponent. Concreet betekent dit dat naast de parameters catalogusprijs (prijs voertuig zonder korting, inclusief opties en inclusief BTW) en de CO2-Coëfficiënt nu ook de leeftijd van het voertuig een rol zal spelen in de berekening van het voordeel van alle aard. De nieuwe regeling stelt dat de catalogusprijs van een wagen elk jaar met 6 procent daalt. Een auto van 1 jaar oud ( te rekenen van de inschrijvingsdatum van het voertuig) wordt dus nog belast op 94% van de cataloguswaarde. Eens de grens van 70% bereikt, kan de waarde niet meer dalen.

De FOD Financiën publiceerde in januari 2012 een lijst met veelgestelde vragen over bedrijfswagen. Meer info:
http://www.lexalert.net/NL/home/actua/bedrijfswagens_faq_fod_financien_bericht_31_01_2012.html

U kan ook altijd terecht bij uw dossierverantwoordelijke met uw vragen.