Niet-conforme factuur geeft toch nog recht op aftrek van btw

21 februari 2017 Niet-conforme factuur geeft toch nog recht op aftrek van btw

Wanneer een factuur van een leverancier niet alle verplichte btw-vermeldingen bevat, kunt u in principe deze btw niet recupereren. In twee arresten van dit najaar werd dit principe door het Hof van Justitie genuanceerd.

 

Principe

In principe heeft u, wanneer er geen conforme factuur is verstrekt door de leverancier, geen recht op btw-aftrek. Dit strenge principe wordt zowel door de Belgische wet als door de rechtspraak gehanteerd.

Een factuur is in principe maar btw-conform als er een aantal verplichte vermeldingen op staan. Zo moeten er onder meer een leverings-en factuurdatum, een btw-nummer en een volgnummer op de factuur staan. Ontbreken die verplichte vermeldingen, dan is de btw op de factuur volgens de fiscus niet aftrekbaar. Bovendien kan de btw-controleur zowel aan u als aan de leverancier een boete opleggen.

 

Europese rechtspraak

Het Europees Hof van Justitie geeft blijk van een soepelere interpretatie. In twee recente arresten stelt het Hof dat de factuur slechts een middel is om na te gaan of de “materiële voorwaarden” voor de aftrek vervuld zijn. Hiermee bedoelt zij dat de goederen of diensten gebruikt moeten worden voor btw-handelingen. Is dit het geval, dan is het recht op aftrek ontstaan. De factuur is volgens haar niet de enige manier om dit te bewijzen. Als u op een andere manier aan kan tonen dat het recht op aftrek is ontstaan, bijvoorbeeld op basis van andere documenten, dan is de btw toch aftrekbaar. Dit gegeven neemt niet weg dat de overheid wel nog boetes op mag leggen, die echter “niet verder mogen gaan dan hetgeen noodzakelijk is voor een juiste inning van de btw.”

Bovenstaande neemt niet weg dat u best nog altijd oplet of de leverancier een juiste factuur opgemaakt heeft. Het kan u echter wel helpen in discussies met de controleur om uw btw-aftrek veilig te stellen. Wij raden u wel aan om, wanneer u gebreken vaststelt, zo snel mogelijk een creditnota en een nieuwe, correcte factuur te vragen aan de leverancier.