Nederlandstalige verkoopfacturen opmaken

24 december 2014 Nederlandstalige verkoopfacturen opmaken

Een onderneming met zijn exploitatiezetel in Vlaanderen is volgens de taalwetgeving verplicht om zijn facturen in het Nederlands uit te reiken. Deze regeling geldt niet alleen voor de facturen die u opstuurt naar uw Waalse of Brusselse klanten, maar ook voor de facturen die u naar het buitenland opstuurt.
Wanneer bijvoorbeeld uw Waalse klant uw Franstalige factuur betaalt, dan heeft u uiteraard geen probleem. Maar wanneer uw klant hierover moeilijk doet, dan moet u deze klant een nieuwe Nederlandstalige factuur opsturen.
Een oplossing is om direct bij uw Nederlandstalige factuur een Franse vertaling toe te voegen. U kunt ook uw factuur in het Frans sturen en enkel als de klant niet betaalt een rappel sturen met de factuur in het Nederlands als bijlage.

Wanneer uw exploitatiezetel in het Brussels gewest is gelegen heeft u de keuze om uw factuur ofwel in het Nederlands ofwel in het Frans op te stellen.

Deze hierboven beschreven verplichting heeft enkel betrekking op de verplichte vermeldingen op de factuur, zoals bijvoorbeeld de omschrijving van de levering of dienst en de prijs, en niet voor de algemene factuurvoorwaarden. Deze mag u dus wel in een andere taal bezorgen. Er is zelf rechtspraak die zegt dan een buitenlands bedrijf geen rekening moet houden met de Nederlandstalige voorwaarden als u anders altijd contact heeft in bijvoorbeeld het Frans.