Meerwaarden op beleggingen gedaan door uw vennootschap vanaf volgend jaar zwaar belast

09 november 2017 Meerwaarden op beleggingen gedaan door uw vennootschap vanaf volgend jaar zwaar belast

Dat de vennootschapsbelasting volgend jaar ingrijpend verandert, is voor u wellicht geen nieuws. Dat de verlaging gepaard gaat met maatregelen om budgetneutraliteit voor de overheid te garanderen, is iets wat u kent uit vorige belastinghervormingen. Naast de welkome maatregelen zijn er dus ook minder aangename.

Graag wijzen wij u extra op één van de ingrijpendste maatregelen, namelijk de belasting van de meerwaarde die uw vennootschap realiseert bij de verkoop van aandelen, zelfs wanneer de deelneming maar één aandeel betreft. Deze maatregel geldt dus ook ingeval van beleggingsrekeningen.

Vandaag onbelast

Indien uw vennootschap vandaag een dergelijke meerwaarde realiseert, is deze meerwaarde in de meeste gevallen onbelast. Enkel grote vennootschappen betalen reeds een taks van 0,412% op dergelijke meerwaarden.

Nieuw tarief 25%

Vanaf inkomstenjaar 2018 verandert dit. Vanaf dan zullen enkel meerwaarden op aandelen waarvan de verkopende vennootschap een deelneming had van minstens 10% van het kapitaal of een deelneming met een aanschaffingswaarde groter dan € 2,5 miljoen, en die deze deelneming minstens een jaar als eigendom had, nog vrijgesteld zijn van deze meerwaardebelasting. Alle andere meerwaarden die voortkomen uit niet kwalificerende deelnemingen zullen belast worden aan de gewone vennootschapsbelasting van 20 of 25%.

Heeft uw vennootschap een belegging of een deelneming die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, en waarvan u weet dat er een (aanzienlijke) meerwaarde gerealiseerd kan worden bij verkoop, dan raden wij aan deze aandelen nog voor het eind van dit kalenderjaar van de hand te doen.

Indien u hier nog vragen of opmerkingen over heeft, aarzelt u dan niet om  te contacteren. Wij helpen u graag.