Meerwaarde bij verkoop cryptomunten: belastbaar?

05 juli 2018 Meerwaarde bij verkoop cryptomunten: belastbaar?

Begin juni heeft de rulingdienst een vragenlijst (https://www.ruling.be/nl/downloads/vragenlijst-cryptomunten) verspreid die aanvragers moeten beantwoorden als ze een ruling over cryptomunten vragen. De antwoorden moeten de dienst in staat stellen om met kennis van zaken te oordelen over het belastingregime dat van toepassing is op meerwaarde(n) bij de verkoop of omzetting van cryptomunten. Desondanks blijft deze beoordeling erg subjectief.

Over de fiscale behandeling van de inkomsten uit cryptomunten heerst momenteel grote onduidelijkheid, en dit zowel op vlak van personenbelasting, btw als erfbelasting. Op het vlak van personenbelasting gaat het veelal om meerwaarden die worden gerealiseerd bij de verkoop of omzetting van cryptomunten.

De meeste rechtsleer is van mening dat deze inkomsten vallen onder het regime van de zogenoemde diverse inkomsten. Dit zijn inkomsten behaald uit speculatieve of occasionele activiteiten, zoals de relatief snelle verkoop met koerswinst van aandelen of cryptomunten. De belasting in dit geval is 33% (op de winst). Er moet dan wel sprake zijn van “enige prestatie, verrichting of (hier in het bijzonder) speculatie”. Normaal beheer van een privévermogen valt niet onder deze regeling. Wat normaal is, wordt afgemeten aan het ‘goede huisvader’-criterium. Dit betekent dat beheer dat een normaal voorzichtig persoon zal doen, hieronder valt. Omdat cryptomunten inherent risicovol zijn, aldus de rulingdienst, is deze kwalificatie nagenoeg uitgesloten. Men kan zich de vraag stellen of beleggingen in ingewikkelde financiële producten eveneens niet inherent risicovol zijn.

Indien men met zekere regelmaat aan-en verkoopt, kunnen deze inkomsten vallen onder de beroepsinkomsten. Dit betekent dat de kosten gemaakt voor deze inkomsten aftrekbaar zijn, en de inkomsten belastbaar zijn aan de normale progressieve tarieven.

Ruling brengt zekerheid vooraf

Wie rechtszekerheid wil krijgen over de fiscale behandeling van meerwaarde(n) op de verkoop of omzetting van cryptomunten, kan daarover voorafgaand een ruling aanvragen bij de rulingdienst. Gezien dit voorafgaand moet gebeuren, kan dit niet meer gebeuren voor inkomsten uit de verkoop van cryptomunten die zijn gerealiseerd in 2016 of eerder. Dit komt omdat deze meerwaarden al in de aangifte in de personenbelasting m.b.t. het aanslagjaar 2017 moesten worden opgenomen.

Meerwaarde(n) die zijn gerealiseerd bij een verkoop of omzetting van cryptomunten in 2017, moeten – als zij belastbaar zouden zijn – worden aangegeven in de aangifte in de personenbelasting m.b.t. aanslagjaar 2018. Die aangifte moet uiterlijk op 29 juni (op papier), 12 juli (via tax-on-web) of 25 oktober 2018 (via mandataris) worden ingediend. Met betrekking tot deze meerwaarden kan nog een ruling worden aangevraagd. Deze eventuele ruling zal afgeleverd moeten worden vóór de uiterlijke indieningsdatum van de belastingaangifte. Men moet dus niet te lang wachten met de aanvraag ervan, gelet op de doorlooptijd voor het verkrijgen van een ruling.

Omdat er nog maar twee rulings zijn afgeleverd, is een juiste beoordeling van deze inkomsten uitermate moeilijk. Toch kan er in de meeste uitgegaan worden van een beoordeling als divers inkomen, gelet op de vragenlijst, maar dit is niet zeker, en afhankelijk van geval tot geval.

Vragenlijst

Sinds kort is bekend dat de rulingdienst gebruik maakt van een vragenlijst om te oordelen over de belastbaarheid van de opbrengsten van de aan-en verkoop van cryptomunten. In totaal gaat het om zeventien vragen, onderverdeeld in:

  • de oorsprong van de cryptomunten (schenking, aankoop);
  • de omvang van de geïnvesteerde middelen;
  • het actieve of passieve gedrag van de investeerder;
  • de opleiding en ervaring met cryptomunten;
  • de beleggingstermijn (hoe korter, hoe speculatiever).

Ondanks deze lijst blijft er veel onduidelijkheid. Zo is het onduidelijk welke vragen het zwaarst doorwegen. Ook het uitgangspunt van de rulingdienst dat de omzetting in andere cryptomunten reeds een belastbaar feit uitmaakt, is voor kritiek vatbaar. Het betreft hier immers louter virtuele opbrengsten. Het is dan ook wachten op meer duidelijkheid van de wetgever.

Indien u wenst kunnen wij u hierover nader informeren.