Meenemen of verkopen zonnepanelen

24 december 2014 Meenemen of verkopen zonnepanelen

Meenemen van zonnepanelen

Indien u verhuist kan u uw zonnepanelen meenemen naar uw nieuw huis. De volledige PV-installatie (panelen, omvormer(s) en groenestroommeter) moet verhuisd worden om de minimumsteun te behouden. U dient enkel na de verhuis het nieuwe adres aan de VREG te laten weten via het contactformulier op de website.
Vergeet wel geen nieuwe AREI-keuring te laten uitvoeren op het nieuwe adres, en de installatie aan te melden bij uw (nieuwe) netbeheerder. Vermeld hierbij duidelijk dat het om de verhuis van een bestaande installatie gaat. De toekenning van groenestroomcertificaten blijft onveranderd doorgaan: de minimumsteun verandert niet en de periode van minimumsteun loopt gewoon door.
Let wel op, installaties die verhuisd worden naar een kantoor- of schoolgebouw dat nieuw gebouwd of ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is vanaf 2013, of voor woongebouwen vanaf 2014, krijgen geen groenestroomcertificaten meer als door de plaatsing van de panelen voldaan wordt aan de zogenaamde EPB-eisen die bepalen dat een minimumniveau van energie uit hernieuwbare energiebronnen moet worden gehaald.

Verkopen van zonnepanelen

U dient samen met de nieuwe eigenaar een formulier in te vullen. Dat formulier vindt u ook op de website van de VREG.
De toekenning van groenestroomcertificaten blijft onveranderd doorgaan: de minimumsteun per certificaat verandert niet en de periode van minimumsteun loopt gewoon door.

Bron: VREG