Mededelingen van ons kantoor

19 maart 2015 Mededelingen van ons kantoor

Vanuit het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten en de overheid zijn we verplicht om voor onze klanten volgende documenten/volmachten in orde te brengen:

  • Getekende opdrachtbrief
  • Identiteitsgegevens
  • Verklaring uiteindelijke begunstigde (enkel voor vennootschappen)
  • Getekende jaarrekening (enkel voor vennootschappen)
  • Fiscale volmacht
  • Volmacht voor de coda-bestanden
  • Volmacht sociale kas / sociaal secretariaat
  • Volmacht Tax On Web / Intervat / Biztax

 

Voor elke afspraak zal er nagegaan worden of deze bovenstaande documenten/volmachten reeds in orde zijn gebracht. Wanneer blijkt dat er sommige van de hierboven opgesomde zaken nog niet in orde zijn, zal er op de afspraak gevraagd worden om de nodige documenten te tekenen, of om uw identiteitskaart te laten inlezen, zodat we de elektronische volmachten kunnen aanvragen.