Maatregelen horeca

06 mei Maatregelen horeca

Beste klant,

Sinds een aantal weken is het begin van de versoepelingen wederom ingezet. Vanaf 8 mei staat gepland dat de horeca haar terrassen mag openen, evenwel onder volgende strikte regels:

 • Enkel de terrassen mogen open vanaf 8 tot 22u
 • Er mogen 50 personen per terras worden ontvangen, mits naleving van alle gezondheidsregels zoals het plaatsen van de tafels waarbij een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • Maximaal 4 personen per tafel, tenzij voor huishoudens van groter dan 4 leden;
 • Het personeel dient ten allen tijde een mondmasker te dragen
 • De klanten dienen een mondmasker te dragen wanneer ze niet aan tafel zitten
 • Tafelbediening is verplicht

 

Aangezien de horeca nog steeds gebonden is aan strenge maatregelen, zijn de steunmaatregelen nog niet opgeheven voor deze sector.

 

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET PERSONEEL

Er zijn diverse maatregelen die kunnen worden genomen in het kader van de payroll- en HR-optimalisatie. Hieronder is een greep uit een aantal besparingen die dienaangaande kunnen worden met name:

 • Onder bepaalde voorwaarden kan u beroep doen op de doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca, dit is een vermindering van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid voor de werkgevers in de horecasector.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de netto-overuren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingvrij voor de voltijdse werknemer;
 • Er kan beroep worden gedaan op de soepele tewerkstelling van studenten via een studentenovereenkomst; Deze overeenkomst kan wel niet worden gebruikt om een tijdelijk werkloze werknemer te vervangen.
 • Er kan beroep worden gedaan op de soepele tewerkstelling van Flexi-jobbers;

 

Verder zal er vanaf 01/06/2021 mogelijks ook moeten worden voldaan aan de verplichting om de werknemers met een niet-telewerkbare functie te rapporteren in de registratietool die daartoe werd ontworpen. Deze registratie dient maandelijks te gebeuren uiterlijk de zesde kalenderdag van de maand.

De link waar u alle informatie vindt over dit systeem, vindt u hieronder:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

 

 

FEDERALE STEUNMAATREGELEN

 • Verlaging BTW: De BTW op de verkoop van verstrekte maaltijden (12%) en alle dranken (21%), inclusief alcoholische dranken, worden verlaagd naar 6%.

Deze btw-verlaging is enkel van toepassing bij het verschaffen van maaltijden en/of dranken voor onmiddellijke consumptie (restaurant, café of cateringdienst). Zij is geldig voor de periode van 08/04/2021 tot en met 30/09/2021.

Bij afhaal van alcoholische dranken is deze btw-verlaging niet van toepassing.

 • Jaarlijkse bijdrage vakantie HORECA: Deze jaarlijkse bijdrage voor arbeiders wordt voor het jaar 2021 geschrapt.
 • RSZ-vermindering: voor maximaal 5 werknemers per technische bedrijfseenheid zal er in het derde kwartaal van 2021 een vermindering gelden op de RSZ bijdragen.
 • Verlening dubbel overbruggingsrecht in mei: Nu de opening van de horeca zich beperkt tot de terrassen, zal het dubbel overbruggingsrecht ook in de maand mei kunnen worden aangevraagd voor de zelfstandigen binnen de horeca.

 

VLAAMSE STEUNMAATREGELEN

 • Vlaams Beschermingsmechanisme

 

Het Vlaams Beschermingsmechanisme werd reeds verlengd. De voorwaarden om hierop recht te hebben (60% omzetdaling ten gevolge van de coronamaatregelen en/of een verplichte sluiting), blijven dezelfde.

 

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 6 (met betrekking tot de periode in maart 2021) kan nog steeds worden aangevraagd tot en met 15/05/2021. Dit betreft een steunbedrag van 10% van de omzet (exclusief belastingen) van dezelfde periode in 2019.

 

Daarnaast kan sinds begin deze week het Vlaams Beschermingsmechanisme 7 (met betrekking tot de periode in april 2021) worden aangevraagd. Dit betreft een steunbedrag van 15% van de omzet (exclusief belastingen) van dezelfde periode in 2019. Deze steun kan nog tot en met 15/06/2021 worden aangevraagd.

 

Verder is er ook reeds besloten dat er een Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en 9 in het leven zal worden geroepen voor respectievelijk de maanden mei en juni 2021. Deze regelgeving is nog niet gepubliceerd, doch weten we reeds dat de horeca haar inkomsten van de terrassen niet zal moeten in rekening brengen.

 

 • Handelshuurlening

 

Tot 01/07/2021 kan er een handelshuurlening worden aangevraagd voor maximaal 4 maanden huur. Dit betreft een vrijwillige overeenkomst tussen de huurder en verhuurder waarbij een of twee maanden huur wordt kwijtgescholden en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal 4 maanden huur voorschiet door middel van een lening aan de huurder.

Hierbij is het wel van belang dat de verhuurder zijn medewerking verleent.

 

 • Heropstartlening

 

Dit betreft een lening van minimum 10.000,00 euro aan een lage rentevoet (1%) teneinde noodzakelijke aankopen voor de heropening van het bedrijf te financieren. De looptijd bedraagt 2 of 3 jaar en de eerste afbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand.

 

Deze steunmaatregel is op heden nog niet operationeel, maar zal vermoedelijk begin juni kunnen worden aangevraagd.

 

Om hierop een beroep te kunnen doen, zal er wel moeten worden aangetoond dat de onderneming voor de crisis (december 2019) gezond was.

 

 • Coronalening

 

Startups, scaleups en alle kmo’s (tot 250 werknemers), welke tot voor de coronacrisis positieve kasstromen hadden, kunnen een achtergestelde lening aanvragen van minstens 25.000 euro tot maximaal 2,8 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar.

 

De voorwaarden verschillen per doelgroep.

 

Deze lening kan worden aangevraagd via PMV tot 15/10/2021. Zij is evenwel niet combineerbaar met de hoger vernoemde handelshuurlening.

 

Indien u nog vragen heeft omtrent deze maatregelen, kan u hiervoor steeds bij uw dossierverantwoordelijke terecht.