Maatregelen voor startende ondernemingen

16 december 2015 Maatregelen voor startende ondernemingen

–       Tax Shelter

Deze Tax Shelter moedigt particulieren aan om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na de oprichting). Een particulier geniet van een belastingvermindering van 30% of 45% in de Personenbelasting. Deze investering kan ofwel rechtstreeks, ofwel onrechtstreeks via een crowdfunding platform/startersfonds worden gedaan.

Een startende onderneming kan zo tot 250.000 EUR ophalen. De investerende particulier is wel verplicht de aandelen 4 jaar aan te houden en mag hoogstens 100.000 EUR investeren via deze Tax Shelter. De Tax Shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.

–       Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

KMO’s en micro-ondernemingen kunnen genieten van een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing  op de lonen van hun werknemers. Voor KMO’s gaat het om een vrijstelling van 10%, voor micro-ondernemingen loopt de vrijstelling op tot 20%. De vrijstelling is reeds van toepassing op bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015. Deze vrijstelling vervalt zodra de KMO/micro-onderneming 48 maanden bestaat.

–       Vrijstelling roerende voorheffing voor interesten uit leningen via erkend crowdfundingplatform

Een natuurlijk persoon die vanaf 1 augustus 2015 een lening afsluit via een erkend crowdfundingplatform aan een startende onderneming, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten voor de eerste schijf van 9.965 EUR per jaar (Aanslagjaar 2016: 15.000 EUR).

De startende onderneming is maximaal 4 jaar oud en is een natuurlijke persoon of KMO (Art. 15 Wb. Vennootschappen). De leninggever (=natuurlijk persoon) moet deze lening voor minimaal 4 jaar afsluiten buiten zijn beroepswerkzaamheid op een erkend crowdfundingplatform.