Lijst van valse aanbiedingen en facturen aan merkhouders

09 september 2016 Lijst van valse aanbiedingen en facturen aan merkhouders

Een verdachte factuur of offerte voor registratie van uw merk of patent in een databank. Wat nu?

Sinds enige tijd worden aan (nieuwe) houders van patenten valse facturen of offertes verstuurd. Het gaat vaak om Engelstalige brieven, in het ene geval al van betere kwaliteit dan de andere keer, van bedrijven als “International Patent and trademark Register”. Vaak ontbreekt een naam van een verantwoordelijke binnen deze organisatie, en zijn de brieven verzonden vanuit Midden-of Oost-Europa. Ze zien er uit als een factuur, maar wie de kleine lettertjes leest, ziet dat het gaat om een offerte.
De bedoeling van dergelijke aanbieders is om u een gedurende een periode variërend van 1 tot 10 jaar te laten betalen voor registratie in hun databanken, waarvan de toegevoegde waarde sterk in vraag kan worden gesteld. Immers, enkel uw reeds bestaande openbare gegevens – die iedereen kan vinden – worden opnieuw “geregistreerd.”
Het wordt ten zeerste afgeraden dergelijke brieven en facturen te beantwoorden en/of te betalen, omdat u dan verbonden bent aan abonnementen die uw bedrijf niets opleveren. U bent niet verplicht om op een aanbieding in te gaan, of een factuur te betalen voor een dienst waar u niet om gevraagd heeft.

Bij twijfel over een ontvangen factuur of offerte kunt u altijd het BBIE – het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom – contacteren. Dit is het enige bureau dat de officiële registraties van patenten en merken in de Benelux verzorgt. Zij houdt eveneens een lijst bij van alle verdachte brieven. U kunt deze lijst raadplegen via deze link http://tinyurl.com/ho5udvj. Een klacht neerleggen bij FOD economie is een andere optie. Uiteraard staan wij ook altijd te uwer beschikking om u te helpen bij dergelijk misbruik.

Tags:
,