Liantis fiscale rechtsbijstand

09 sep Liantis fiscale rechtsbijstand

Een fiscale controle kan onaangename financiële gevolgen met zich meebrengen.

Liantis biedt een rechtsbijstandsverzekering aan, zijnde “Liantis fiscale rechtsbijstand”, die bescherming biedt tegen onverwachte kosten die een (on)aangekondigde belastingcontrole of bijstand bij een conflict met een belastingoverheid met zich meebrengen.

Deze polis dekt zowel de kosten voor onze bijstand tijdens een controle als de erelonen van een deskundige of een advocaat bij een geschil met de belastingoverheid.

Verder worden ook onze kosten gedekt bij een vraag om inlichtingen of een verzoek tot ambtshalve ontheffing.

De polis biedt een dekking tot 50.000 euro per schadegeval, zonder wachttijd of drempel, en werkt met een derdebetalerssysteem.

De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Daarenboven is niet enkel de zelfstandige of onderneming die de polis onderschrijft, verzekerd maar ook de partner van deze zelfstandige of de zaakvoerder, eigenaar of de vennoot binnen de verzekerde onderneming kan een beroep doen op de betrokken verzekering voor bijstand ten aanzien van een belastingoverheid voor de personenbelasting.

Kortom, deze verzekering kan heel wat voordelen met zich meebrengen.

Indien u via ons als partner van Liantis een verzekering afsluit, zal uw jaarlijkse premie ook goedkoper zijn.