Voorgeschoten kosten opnemen op de belastingfiche

14 apr Voorgeschoten kosten opnemen op de belastingfiche

De regelgeving met betrekking tot de forfaitaire vergoedingen die aan (personeelsleden en) bedrijfsleiders worden toegekend als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, is aangescherpt en uitgebreid.

Vanaf 01/01/2022 dient er een nauwkeurigere opsplitsing te worden gemaakt tussen de volgende categorie├źn:

  • Forfaitaire vergoedingen op basis van ernstige en met elkaar overeenstemmende normen
  • Forfaitaire vergoedingen op basis van andere normen
  • Vergoedingen op basis van bewijsstukken

De eerste categorie betreffen forfaitaire vergoedingen die de federale overheid toekent aan haar eigen personeelsleden in de uitoefening van hun functie.

De tweede categorie betreft de kosten die werden gemaakt door de werknemer of bedrijfsleider en die worden terugbetaald zonder dat hiervoor bewijsstukken worden meegeleverd (bijvoorbeeld representatiekosten, parkeerkosten en dergelijke meer). Hierbij moeten de gemaakte kosten het gevolg zijn van de uitoefening van de functie. U kan hierbij best ook de aard van deze kosten vermelden op de fiche.

De derde categorie betreft de werkelijke kosten die op basis van bewijsstukken worden terugbetaald.

Door deze uitgebreide rapporteringsplicht is het aldus zeer belangrijk om de kosten van de juiste bankrekening te betalen.