Koerswijziging bij Fiscaliteit

23 maart 2012 Koerswijziging bij Fiscaliteit

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft besloten jaarlijks een aantal controleacties proactief aan te kondigen.
Hiermee wil de Administratie het toezicht op de naleving van alle regels verscherpen.
Het zou gaan om volgende acties:

  • Controleacties m.b.t. het verkopen via internet (valse particulieren)
  • Loontrekkenden met werkelijke kosten
  • Bedrijfsleiders met werkelijke kosten en/of indiciair tekort
  • VZW’s die wellicht aan de vennootschapsbelasting onderworpen moeten worden
  • Sportclubs
  • Splitsing van eigendomsrecht (vruchtgebruik)
  • Notionele intrestaftrek

 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit hoopt hierdoor belastingplichtigen aan te zetten hun aangifteverplichting correct te vervullen en, waar dit niet gebeurd zou zijn, de spontane regularisatie aan te moedigen.