Investeringen in digitalisering, ook iets voor u?

09 september 2016 Investeringen in digitalisering, ook iets voor u?

Wanneer u in uw onderneming investeert in duurzame activa, kunt u daarvoor belastingvoordelen krijgen. Het nieuwste voordeel is de investeringsaftrek voor digitale investeringen. Ondanks dat deze aftrek al sinds vorig inkomstenjaar in voege is, is nog niet iedereen bekend met het bestaan ervan. Nochtans kan een uitbreiding van uw digitale bekendheid uw omzet een duwtje in de rug geven. Hierna schetsen we de voorwaarden en gevolgen van dit stelsel.

Om welke investeringen gaat het?
Het moet gaan om investeringen in hardware en software die elektronische betalingen vergemakkelijken, die elektronische facturen verwerken, die de elektronische omgeving beveiligen, die deze zorgen voor audit en monitoring hiervan, maar ook kosten voor softwareontwikkeling en onderhoud van het systeem, en interfacing tussen facturatie-en boekhoudprogramma’s vallen hier onder.
Blijkens een antwoord van de Minister op een parlementaire vraag komen ook investeringen in een (witte) kassa of web shop in aanmerking voor de verhoogde aftrek.

Voorwaarden
Het moet gaan om een duurzaam element van de vennootschap, dat op duurzame wijze de activiteit van de vennootschap dient. Deze activa moeten over minstens over drie jaar afgeschreven worden.

Vormvereisten
De aankoop van de digitale activa moet blijken uit een factuur opgesteld door de leverancier of dienstverstrekker. Ofwel gaat het om de waarde van dit goed op de factuur, ofwel, wanneer deze prijs niet gespecificeerd is, om de reële waarde van de in aanmerking komende componenten.
De leverancier of dienstverstrekker garandeert via een standaardclausule de conformiteit van de goederen of diensten op basis van de technische criteria die opgenomen zijn in een speciaal hiervoor opgestelde bijlage (Bijlage IIter/1 KB/WIB92, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=2d1c45ed-be80-42d7-b3c6-d6580fef7dc0&disableHighlightning=true#findHighlighted). De vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur zijn hierin eveneens vastgelegd.

Om welke belastingbesparing gaat het?
Wanneer er sprake is van een investeringsaftrek, mag men een bepaald bedrag van de belastbare winst aftrekken. In het geval van digitale investeringen gaat het om 13,5% van de waarde of de kostprijs van de digitale activa waarin geïnvesteerd is. Niet alleen kleine vennootschappen (in de zin van art. 15, W. Venn.) komen in aanmerking voor dit fiscaal voordeel, maar ook zelfstandigen (eenmanszaken) die aan dezelfde groottecriteria voldoen komen in aanmerking.

Gezien onlineverkopen zowel in België als in Europa sterk in de lift zitten, is het voor Belgische bedrijven noodzakelijk om aan te haken bij deze evolutie. Met deze maatregel probeert de overheid dit voor Belgische bedrijven iets makkelijker te maken. Aarzelt u niet ons te contacteren wanneer u gebruik wil maken van deze maatregel.