Intresten op rekening courant

19 maart 2015 Intresten op rekening courant

Debetintrest

Er is een debetstand rekening courant wanneer de bedrijfsleider een schuld heeft aan uw vennootschap. Wanneer er geen intresten betaald worden op deze debetstand, dienen er debetintresten te worden aangerekend. Deze intresten worden jaarlijks door de overheid vastgelegd. Voor inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015 bedraagt de debetintrest 9,20%.

Creditintrest

Er is een creditstand rekening courant wanneer de vennootschap een schuld heeft aan de bedrijfsleider. Deze intresten worden niet jaarlijks door de overheid vastgesteld. Om het percentage dat wordt toegepast als creditintrest in uw vennootschap te staven, dient u jaarlijks bij uw bank de marktrente op te vragen voor een ‘niet gewaarborgde lening zonder vaste terugbetalingstermijn’. Zo kan bij controle het gebruikte intrestpercentage verdedigd worden.