Intracommunautaire leveringen

22 september 2014 Intracommunautaire leveringen

De nieuwe factureringsregels passen de regeling van de opeisbaarheid van de BTW aan. Alleen de levering van een goed of de voltooiing van een dienst en een voorafbetaling maken de BTW nog opeisbaar. Een voorschotfactuur doet dat niet meer.

Bij intracommunautaire leveringen van goederen is de btw niet langer opeisbaar op het moment van de uitreiking van de factuur, indien deze werd opgemaakt vóór de goederen in uw bezit zijn. Zelfs niet wanneer de factuur betrekking heeft op de totale prijs. De btw wordt pas opeisbaar ofwel:

  • De vijftiende van de maand volgend op die waarin het belastbaar feit (de levering) heeft plaatsgevonden.
  • Wanneer de factuur uitgereikt door de leverancier enkele dagen vóór het belastbaar feit wordt uitgereikt, wordt de factuur beschouwd als opgemaakt op de dag van het belastbaar feit (de levering).

 

Voorbeeld:

Een Belgische onderneming verscheept goederen naar Spanje. De goederen vertrekken op 30 september. Op die datum wordt ook een factuur uitgereikt die wordt meegestuurd met de goederen. De goederen komen in Spanje aan op 2 oktober. Het belastbare feit voor de intracommunautaire levering is het tijdstip van de aankomst van de goederen. Voor een intracommunautaire levering wordt de BTW opeisbaar op de datum dat de factuur wordt uitgereikt. In dit voorbeeld, zou de BTW dus opeisbaar zijn geworden op 30 september. Maar omdat de factuur is uitgereikt vóór het belastbare feit, stelt ze de levering niet vast. Daarom kan deze datum ook niet doorwerken. De administratie staat een tolerantie toe van ‘enkele dagen’, hierdoor kan de leverancier zijn factuur laten ‘samenvallen’ met het belastbare feit (de aankomst van de goederen op 2 oktober). De factuur wordt beschouwd als opgemaakt op de dag van het belastbaar feit. Op die manier ‘stelt’ de factuur de levering toch ‘vast’. De leverancier zal de intracommunautaire handeling moeten aangeven in de BTW-aangifte over de maand oktober. De afnemer zal de intracommunautaire verwerving in beginsel in dezelfde periode aangeven.