Interne meerwaarden: voorwaarden verstrengd

21 februari 2017 Interne meerwaarden: voorwaarden verstrengd

Interne meerwaarden gerealiseerd door een overdracht van aandelen van een werkvennootschap aan een door de verkoper gecontroleerde holdingvennootschap, zijn vanaf dit kalenderjaar belast. Waar de fiscus reeds lang een verkoop belaste, werd er soms voor geopteerd de aandelen niet te verkopen, maar in te brengen.

Daarna kon middels een kapitaalvermindering van de holding alsnog dit kapitaal belastingvrij bij de aandeelhouder raken, zonder dat er roerende voorheffing verschuldigd was op het bedrag. De inbreng van de aandelen is immers gestort kapitaal, wat zonder roerende voorheffing uitgekeerd kan worden. Het is duidelijk dat dit de fiscus een doorn in het oog was. Gezien de rechtspraak de fiscus niet altijd bijtrad in haar piste om ook deze verrichting te belasten, heeft de wetgever opgetreden.

Voor inbrengen in een holding die gedaan worden vanaf 1 januari 2017 kan het kapitaal dat voortkomt uit de ingebrachte aandelen van de werkvennootschap nog slechts als werkelijk (fiscaal) gestort kapitaal worden aanzien ten belope van de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen in hoofde van de inbrenger. Dit is de oorspronkelijke waarde van deze aandelen bij inbreng in de werkingsvennootschap. Dit betekent dat het hogere gedeelte bij een latere kapitaalvermindering voortaan onderworpen is aan een roerende voorheffing van 30%. Met deze maatregel hoopt de wetgever dat dit “achterpoortje” ter ontwijking van de roerende voorheffing gesloten is.