Inhoudingsplicht bij de betaling van facturen van aannemer

19 april 2017 Inhoudingsplicht bij de betaling van facturen van aannemer

Er is een nieuwe site waar u in één klik kan nagaan of u een inhouding op een factuur moet doen. Want zodra blijkt dat de betrokken (onder)aannemer op het moment van uw betaling sociale en/of fiscale schulden heeft, moet er een bedrag doorgestort worden naar de fiscus en/of de RSZ. U dient dit te controleren indien een firma voor u werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten of bepaalde activiteiten in de vleessector uitvoert.

 

Om te weten of een onderneming uit bovenstaande sectoren fiscale en/of sociale schulden heeft, is er een nieuwe website ontwikkeld die te raadplegen is via: www.checkinhoudingsplicht.be.

U dient daar het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer in te voeren en u ontvangt in real-time of er ‘ja’ dan wel ‘nee’ een inhoudingsplicht bestaat.

 

Mogelijke antwoorden:

 1. ‘Geen gegevens beschikbaar over de inhoudingsplicht’: bedrijf is niet gekend

→ U moet zich volgende vraag stellen:

‘Valt de prestatie die de aannemer of onderaannemer geleverd heeft onder de wet over de inhoudingsplicht?’

 • Indien niet: u hoeft geen inhoudingen te verrichten of u kunt de factuur m.a.w. zonder enig risico volledig betalen. Het gaat in kwestie immers om een bedrijf waarvan de facturen sowieso niet onderworpen zijn aan de inhoudingsplicht.

Meer info over de inhoudingsplicht vindt u terug via volgende website:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

 • Indien ja: dan moet u de aannemer of onderaannemer vragen om u een attest van zijn schuldentoestand te bezorgen. De aannemer of onderaannemer vindt dit attest via de onlinedienst ‘Uw schulden en teruggaven raadplegen’ op de website MyMinfin.

 

 1. Het antwoord is ‘neen’

→ U dient het ‘attest van consultatie’ te downloaden en op te slaan (of af te printen). Dit attest is geldig is tot de datum die erop vermeld staat. Als de factuur dan ten laatste op deze datum wordt betaald, moet er geen inhouding gebeuren. Als u de factuur na deze datum betaalt, moet u de website opnieuw raadplegen op dat ogenblik.

 

 1. Het antwoord is ‘ja’

→ U mag de factuur niet volledig betalen, want u moet een deel inhouden (zie hieronder).

Het antwoord is slechts geldig op de dag van de raadpleging. Indien u de factuur niet op deze dag betaalt, dan moet u de website opnieuw raadplegen op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur.

 

Wanneer uit de databank blijkt dat de aannemer fiscale schulden heeft, zijn er twee mogelijkheden:

 • Uw te betalen factuur is lager dan € 7.143,00 (excl. btw), dan moet u 15% doorstorten naar de fiscus. Het rekeningnummer waarop u dient te storten en de mededeling vindt u terug op ‘het attest van inhoudingsplicht’ dat u moet downloaden en bewaren. U dient ook een kopie van uw factuur op te sturen naar het ontvangkantoor (de adresgegevens vindt u ook terug op het attest).
 • Uw te betalen factuur bedraagt € 7.143,00 (excl. btw) of meer. U dient aan uw aannemer een ‘attest’ te vragen dat het bedrag van de fiscale schulden vermeldt. Uw aannemer kan dit opvragen via MyMinfin.
 • Wanneer de fiscale schuld van de aannemer hoger is dan 15% van het factuur, moet u 15% doorstorten naar de fiscus.
 • Indien de fiscale schuld lager is dan 15% van het factuurbedrag, dan dient u enkel het werkelijk bedrag van de schulden door te storten.
 • Indien u geen attest ontvangt, dan stort u 15% (voor fiscale schulden) van het factuurbedrag door.

Let wel op, het attest blijft wel maar 20 dagen geldig vanaf de uitreiking ervan.

Het rekeningnummer waarop u dient te storten en de mededeling vindt u terug op ‘het attest van inhoudingsplicht’ dat u moet downloaden en bewaren. U dient ook een kopie van uw factuur op te sturen naar het ontvangkantoor (de adresgegevens vindt u ook terug op het attest).

 

Wanneer uit de databank blijkt dat de aannemer sociale schulden heeft, kan u onmiddellijk via de site een storting voorbereiden (zie stappen hieronder). Bij sociale schulden dient u 35% van het factuurbedrag door te storten aan de RSZ.

U typt hier uw eigen ondernemingsnummer in.

 

 1. Het antwoord is ‘ja’ en ‘neen’

→ U moet de hierboven beschreven procedure volgen voor de schulden waar de verplichting tot inhouding ‘ja’ is. In dit voorbeeld dient u geen inhouding te doen op uw factuur voor de fiscale schulden, maar zal u wel 35% van uw factuur moeten doorstorten aan de RSZ.

 

Deze regeling geldt niet voor natuurlijke personen die louter voor privédoeleinden handelen.

 

Aannemer is failliet verklaard

Ook als uw aannemer failliet verklaard is, moet u de inhoudingen nakijken vooraleer u de openstaande factuur aan

de curator betaalt.