Indexatie fiscale bijdragen

27 jan Indexatie fiscale bijdragen

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2021 zijn er vanaf 1 januari 2022  een aantal fiscale plafonds verhoogd. Hierna vindt u een opsomming van de voornaamste indexaties die van belang zijn voor uw belastingaangifte van het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023):

  • Dienstencheques: Het fiscaal aftrekbaar bedrag wordt verhoogd tot € 1.570,00 per persoon. Indien u dit maximum zal overschrijden in de loop van het jaar 2022, is het beter om de aankoop van de dienstencheques te spreiden en ook dienstencheques aan te kopen op naam van uw partner/echtgenoot.
  • Pensioensparen: De jaarlijkse indexering van de maximumbedragen voor deze belastingvermindering is voor de inkomstenjaren 2021 tot 2023 bevroren. Dit wil zeggen dat de maximumbedragen voor deze belastingvermindering dezelfde zijn als vorig jaar. Voor het klassieke pensioensparen (belastingvermindering van 30%) betreft dit een bedrag van € 990,00. Voor het verhoogde pensioensparen (belastingvermindering van 25%) betreft dit het bedrag van € 1.270,00. De jaarlijkse indexering zal opnieuw plaatsvinden vanaf inkomstenjaar 2024.
  • Vrijgestelde intresten op spaarrekening: Spaarders kunnen meer geld op een spaarboekje zetten zonder roerende voorheffing te betalen. Ook de indexering van deze maximumbedragen zijn bevroren en dit voor de inkomstenjaren 2020-2023. Het vrijgestelde rentebedrag is bevroren op het bedrag € 980,00. De jaarlijkse indexering zal opnieuw plaatsvinden vanaf inkomstenjaar 2024.
  • Vrijgestelde dividenden: Ook hier is er sprake van bevriezing van het fiscale plafond tot het inkomstenjaar 2024. De grens blijft € 800,00. Bij de dividendbetaling wordt altijd roerende voorheffing ingehouden, maar de vrijstelling moet via de belastingaangifte gevraagd worden. Indien er aldus 30% roerende voorheffing werd afgetrokken, zal u een maximum van € 240,00 belastingvoordeel kunnen genieten.
  • Minimaal voordeel alle aard bedrijfswagen en mobiliteitsvergoeding: het minimaal voordeel stijgt naar € 1.400,00.