Indexatie fiscale bedragen

08 mrt Indexatie fiscale bedragen

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2018 zijn er vanaf 1 januari 2019 zijn er een aantal fiscale plafonds verhoogd. Hierna vindt u een opsomming van de voornaamste indexaties die van belang zijn voor uw belastingaangifte van inkomstenjaar 2019:

  • Dienstencheques: Het fiscaal aftrekbaar bedrag wordt verhoogd tot € 1.500 per persoon. Indien u dit maximum zal overschrijden in de loop van het jaar, is het beter om de aankoop van de dienstencheques te spreiden en ook dienstencheques aan te kopen op naam van uw partner.
  • Pensioensparen: Voor het klassieke pensioensparen (belastingvermindering van 30%) is het bedrag opgetrokken naar € 980. Voor het verhoogde pensioensparen (belastingvermindering van 25%) is het bedrag opgetrokken naar € 1.260.
  • Vrijgestelde intresten op spaarrekening: Spaarders kunnen meer geld op een spaarboekje zetten zonder roerende voorheffing te betalen. Het vrijgestelde rentebedrag stijgt naar € 980.
  • Vrijgestelde dividenden: De grens stijgt naar € 800. Bij de dividendbetaling wordt altijd roerende voorheffing ingehouden, maar de vrijstelling moet via de belastingaangifte gevraagd worden.
  • Minimaal voordeel alle aard bedrijfswagen: het minimaal voordeel stijgt naar € 1.340.