Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

21 februari 2017 Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

Zoals bekend moeten onderhandse huurovereenkomsten worden geregistreerd, en kan de registratie voordelen met zich meebrengen (zoals de vaste datum voor de huurder). Vanaf 1 januari 2017 kunnen onderhandse huurcontracten online geregistreerd worden. De applicatie hiervoor wordt MyRent genoemd (te consulteren via http://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent) en wordt beheerd door de FOD Financiƫn.

 

MyRent-software

Via MyRent zal iedereen overeenkomsten van verhuur, onderverhuur en overdracht van verhuur online kunnen laten registreren, evenals eventuele bijlagen en plaatsbeschrijvingen.

Er zullen verschillende soorten gebruikers zijn.

 1. geregistreerde gebruikers zullen gebruik kunnen maken van een aparte webservice. Het gaat om grote institutionele verhuurders of tussenpersonen die een samenwerkingsprotocol hebben gesloten met de FOD Financiƫn over gegevensuitwisseling. De regering denkt dan bijvoorbeeld aan de sociale verhuurkantoren of aan het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Zij moeten verplicht gebruik maken van deze applicatie vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de datum van inwerkingtreding van het samenwerkingsprotocol.
 2. Particuliere gebruikers. Deze mogen van de applicatie gebruik maken, maar kunnen hun contract ook nog altijd via de post of persoonlijk, op papier, aanbieden op het plaatselijke registratiekantoor.

De gebruiker kan de gegevens die hij heeft doorgestuurd en zijn bewijs van registratie steeds raadplegen in zijn MyMinFin-dossier.

 

Registratiegegevens

Bij de registratie moet niet alleen het huurcontract zelf met de eventuele bijlagen doorgestuurd worden. De al of niet geregistreerde gebruiker moet ook een aantal andere gegevens meedelen:

 1. de identiteit van de partijen die het contract ondertekenden,
 2. de plaats waar het te verhuren goed gelegen is,
 3. de aard van de documenten die geregistreerd worden,
 4. de datum waarop de overeenkomst werd aangegaan,
 5. de datum waarop de verhuring ingaat,
 6. de duur van de overeenkomst,
 7. het bedrag van de huurprijs en de periodiciteit van betaling,
 8. het bedrag van de huurkosten en de periodiciteit ervan, en
 9. de bestemming van het te verhuren goed..

Volgens de Privacycommissie zullen de online geregistreerde gegevens, net als de geregistreerde papieren gegevens, gedurende 50 jaar bewaard worden.

Omdat men nu niet meer voor een registratie naar het registratiekantoor moet, is er weer een belemmering minder voor de juiste en tijdige registratie van huurovereenkomsten.

Tags:
,