Hogere dagvergoeding vanaf 1 oktober 2018

08 mrt Hogere dagvergoeding vanaf 1 oktober 2018

Zaakvoerders van vennootschappen kunnen zichzelf vanaf 1 oktober 2018 een iets hogere dagvergoeding toekennen. Om hoeveel gaat het en aan welke regels dient u zich te houden?

Forfaitaire dagvergoeding.
Als u binnen België een dienstverplaatsing (een verplaatsing voor uw werk naar een andere plaats dan uw vaste werkplaats) van minstens zes uur maakt, dan mag u zich hiervoor een forfaitaire dagvergoeding uitkeren. Deze kost is volledig aftrekbaar in uw vennootschap en u wordt er privé niet op belast zolang die vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen. Hetzelfde principe geldt voor de forfaitaire vergoedingen die u aan uw personeel toekent.

Dit forfait is op 1 oktober verhoogd van € 16,73 per dag naar € 17,06 per dag. Indien u dagelijks op de baan bent, bedraagt het maximum € 272,96 (€ 17,06 x 16) in plaats van € 267,88 per maand. In feite mag u maandelijks maximum 16 keer van dit forfait gebruik maken.

Dit forfait betekent niet dat u nog steeds werkelijk gedragen kosten die hoger liggen dan deze bedragen, mag uitbetalen. U moet dit dat wel kunnen bewijzen.