Hoeveel mag uw studerende dochter of zoon verdienen om fiscaal ten laste te zijn?

08 mrt Hoeveel mag uw studerende dochter of zoon verdienen om fiscaal ten laste te zijn?

Hoeveel mag mijn kind verdienen met studentenarbeid om fiscaal ten laste te blijven en krijgen we dan nog kinderbijslag? Het is niet altijd even duidelijk. Hieronder willen we de situatie ophelderen.

Om fiscaal ten laste in 2018 moet er aan drie voorwaarden voldaan zijn:

 1. Deel uitmaken van het gezin op 1 januari 2019
 2. Men mag niet tewerkgesteld zijn in de éénmanszaak van de ouders
 3. Volgende bruto inkomsten mogen niet overschreden zijn:
  • 807,50 euro indien u bent gehuwd of wettelijk samenwonend
  • 620,00 euro indien u als alleenstaande wordt belast

Om fiscaal ten laste in 2019 moet er aan drie voorwaarden voldaan worden:

 1. Deel uitmaken van het gezin op 1 januari 2020
 2. Men mag niet tewerkgesteld zijn in de eenmanszaak van de ouders
 3. Volgende bruto inkomsten mogen niet overschreden zijn:
  • 942,50 euro indien u bent gehuwd of wettelijk samenwonend
  • 792,50 euro indien u als alleenstaande wordt belast

Heeft u nog recht op kinderbijslag (of groeipakket) voor uw studerend kind?
Tot 31 augustus van het jaar waarin uw zoon of dochter 18 wordt, is er steeds recht op kinderbijslag.
Nadien moet er gekeken worden naar het aantal uur dat er gewerkt werd en hoeveel het bruto maandloon bedraagt.

Tijdens de maanden juli, augustus en september is er geen beperking op het aantal uren en op het maandloon.
In alle andere maanden mag er niet meer dan 240 uur per trimester worden gewerkt en mag men maximaal 541,09 bruto per maand verdienen.

Moet men zelf belastingen betalen als jobstudent?

Men kan 475 uur per jaar werken onder het gunstige regime van jobstudent, vanaf het 476ste uur moet men ingeschreven worden als werkstudent en is er een gewone bijdrage sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.  Zolang het netto-belastbaar inkomen lager is dan 7.730,00 euro moet men geen belastingen betalen en wordt de bedrijfsvoorheffing gerecupereerd via de personenbelasting. Let op, mogelijks is er dan wel al een overschrijding om nog als kind ten laste te worden aanzien (zie hoger).

Het aantal uur dat men reeds gewerkt heeft als jobstudent is te raadplegen op volgende site:
https://www.mysocialsecurity.be/student/