Geen stukken aan toonder meer vanaf 1/1/2014

15 december 2013 Geen stukken aan toonder meer vanaf 1/1/2014

De aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 nog niet omgezet zijn, worden automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen en geplaatst op naam van de vennootschap. De rechten van de betrokken aandeelhouders worden vanaf dat moment geschorst, zolang de houder ongekend blijft. D.w.z. dat deze aandelen geen stemrecht meer hebben op de algemene vergadering en ook geen recht meer hebben op eventuele dividenduitkeringen. Rechthebbenden kunnen zich nog gedurende een jaar kenbaar maken. Indien er zich geen eigenaar van de aandelen heeft aangemeld, worden de aandelen vanaf 1 januari 2015 door de vennootschap te koop gesteld. Eigenaars van de aandelen kunnen zich na 1 januari 2015 nog altijd kenbaar maken en de geblokkeerde aandelen (of de prijs die ze hebben opgebracht) opeisen. Maar er is dan wel een boete verschuldigd van 10% op de waarde van de aandelen. Deze boete worde elk jaar met 10% vermeerderd.