Forfaitaire reisvergoeding

23 maart 2012 Forfaitaire reisvergoeding

Per dag waarop u beroepsmatig in het buitenland bent, kunt u een forfaitaire onkostenvergoeding opnemen uit uw vennootschap. Dit forfait is aftrekbaar voor uw vennootschap en privé wordt u er niet op belast.

Vermits het gaat om een forfait, moet u enkel nog bewijzen dat u in het buitenland was voor zaken, maar verder niets. U hoeft dus helemaal geen bonnetjes, ticketjes, facturen, enz. te kunnen voorleggen.

De kosten van uw verblijf en het vervoer zitten niet in dat forfait en kunnen dus nog afzonderlijk betaald worden door uw vennootschap. Hier zijn dan wel bewijsstukken (facturen) voor nodig, maar dan heeft u ineens ook het bewijs dat u er geweest bent en hoeveel dagen dat was.
Bv. de parking in Zaventem behoort tot uw reiskosten en mag dus supplementair ten laste genomen worden door uw vennootschap.
Daarnaast is het ook van belang om het bedrag van de dagvergoeding te verminderen met de restaurantkosten (ontbijt, middag- en avondmaal) die mee op de hotelfactuur vermeld staan.

Om het beroepsmatige karakter te bewijzen, houdt u bij voorkeur bv. verslagen van uw meetings bij, mails over uw afspraken, het inkomticket van een beurs, enz.

Om uzelf zo’n forfait te kunnen toekennen, moet u minstens 10 uur weg zijn als u op één dag heen- en terugreist. Is er een overnachting bij, dan tellen de dag van vertrek en de dag van terugkomst slechts voor een halve dag. Daarnaast mag uw zakenreis zelf in principe niet langer duren dan 30 opeenvolgende kalenderdagen.

Het forfait blijft wel mogelijk als u bv. 4 zakenreizen van 12 dagen maakt in een jaar.

Voortaan niet meer voor iedereen:

Deze belastingvrije onkostenvergoeding kan alleen als u in een vennootschap zit. Heeft u een eenmanszaak, dan aanvaardt de fiscus dit alleen voor uw personeel, niet voor uzelf.

De forfaitaire vergoeding kan voortaan alleen nog voor wie een vaste plaats van tewerkstelling heeft. Gaat u m.a.w. een paar keer per jaar naar een beurs of een leverancier in het buitenland, dan
stelt er zich geen probleem. U brengt dan het merendeel van uw tijd door in uw zaak of op uw kantoor. U kunt dan zonder probleem de buitenlandse dagvergoedingen blijven opnemen.

Bent u dagelijks in het buitenland, dan vindt de fiscus het niet langer kunnen. Dit geldt zowel voor uzelf als voor uw werknemers.

In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor de buurlanden:

 

Duitsland € 100,00
Frankrijk € 95,00
Nederland € 93,00