Fiscale voordelen voor gebruik van fietsen nu ook bij ‘speed pedelecs’ en racefietsen

04 augustus 2017 Fiscale voordelen voor gebruik van fietsen nu ook bij ‘speed pedelecs’ en racefietsen

De fiscale voordelen van een fiets in het woon-werkverkeer zijn vrij aanzienlijk. Deze voordelen zijn nu uitgebreid tot speed pedelecs (elektrische fietsen die tot 45 km/h kunnen halen), en tot racefietsen en mountainbikes.

Fiscale voordelen voor fietsen

Zo is er de fietsvergoeding van maximaal € 0,23 per kilometer. De vrijstelling is niet beperkt tot werknemers, maar geldt ook in hoofde van bedrijfsleiders.

Daarnaast is er ook een vrijstelling van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets. Dit voordeel mag gecumuleerd worden met de fietsvergoeding.

De gebruiker mag ook nog € 0,23 per gefietste kilometer opnemen in zijn belastingaangifte als forfaitaire beroepskost.

Kosten die “specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen” zijn tot beloop van 120 % aftrekbaar voor de werkgever of vennootschap waarvan men bedrijfsleider is.

Door een nieuwe wet worden deze voordelen uitgebreid naar speed pedelecs en racefietsen en mountainbikes, en dit vanaf aanslagjaar 2018.