Steunmaatregelen – Factuurfraude

15 dec Steunmaatregelen – Factuurfraude

Beste klant,

Hoewel gehoopt werd dat in het jaar 2021 een post-coronatijdperk zou ingehouden hebben, is het tegenovergestelde het geval.

Zowel ons professioneel als privéleven wordt nog steeds beheerst door de pandemie.

 

STEUNMAATREGELEN ZWAAR GETROFFEN ONDERNEMINGEN

Het laatste Overlegcomité van 03/12/2021 heeft besloten dat bepaalde ondernemers hun activiteiten verplicht moeten stopzetten, andere sectoren hebben tevens te kampen met serieuze beperkingen in hun activiteiten, waardoor ook zij zware omzetverliezen zullen leiden.

 

De Vlaamse regering heeft dan ook besloten om ook voor deze periode opnieuw beschermingsmaatregelen in het leven te roepen voor financieel gezonde ondernemers.

 

Het gaat om het Vlaams Beschermingsmechanisme, een nieuw Globalisatiemechanisme en een overbruggingslening. De voorwaarden en manier van aanvragen zullen nog worden bekend gemaakt.

 

De volgende toepassingsvoorwaarden zijn reeds gekend:

 

Het Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze steun is toegankelijk voor ondernemingen die opnieuw verplicht moeten sluiten en de ondernemingen die getroffen worden door de huidige maatregelen (oa. eventsector, discotheken, feestzalen, bioscopen, reisbureaus, hotels,…).

 

Indien de onderneming verplicht gesloten is, dient er geen omzetverlies te worden aangetoond. Indien de onderneming niet verplicht gesloten is, dient er een dubbel omzetverlies te worden aangetoond. Met name een omzetverlies van minstens 30% in het vierde kwartaal 2021 én een omzetverlies van minstens 60% in de periode van 20 november tot eind december 2021.

 

Het omzetverlies dient te worden aangetoond via de btw-aangiften en een attest van uw accountant. U kan hiervoor op ons rekenen.

 

Het steunbedrag betreft 5% van de omzet van het 4de kwartaal in 2019. Er is wel een maximumbedrag van 11.250,00 euro (voor bedrijven tot 10 werknemers) en een bedrag van 22.500,00 euro (voor bedrijven met 10 tot 49 werknemers) en een bedrag van 60.000,00 euro (voor bedrijven van 50 werknemers en meer).

 

 

Het nieuw Globalisatiemechanisme

De precieze voorwaarden voor deze steunmaatregel zullen pas begin 2022 bekend zijn.

 

De Overbruggingslening

Deze lening kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, alsook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten (bv. handelshuur).

Het minimumbedrag voor de lening is 10.000,00 euro. Het maximumbedrag is afhankelijk van de grootte of omzet van de onderneming en kan maximaal 400.000,00 euro bedragen. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000,00 euro. De maximale looptijd van leningen van meer dan 50.000,00 euro bedraagt 36 maanden.

 

Naar goede gewoonte, zullen wij u stipt op de hoogte houden van zodra alle voorwaarden van de steunmaatregelen gekend zijn en de aanvraagprocedure actief is.

 

HOE BEHOEDT U ZICH TEGEN FACTUURFRAUDE

Steeds meer ondernemers krijgen te maken met factuurfraude. Het aantal aangiftes bij de Economische Inspectie is drastisch gestegen in 2020.

 

De criminelen wijzigen het rekeningnummer op uw elektronische facturen of maken gebruik van valse e-mailadressen om uw klanten aan te schrijven en zodoende uw klanten op een vals rekeningnummer te laten betalen.

 

Wanneer u zelf voor het eerst een (elektronische) factuur ontvangt van een leverancier is het aangeraden het rekeningnummer in uw boekhoudpakket na te kijken of het rekeningnummer te controleren door rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken leverancier.

 

Indien u vooralsnog slachtoffer zou worden van dergelijke factuurfraude, kan u eventueel ontsnappen aan uw verplichting om de factuur een tweede keer te betalen, indien u kan aantonen dat de leverancier een fout heeft  begaan. U dient alsdan aan te tonen dat de betrokken leverancier op de hoogte was van de factuurfraude en hij naliet zijn klanten hiervan te verwittigen.

 

Verder contacteert u best zowel uw eigen bank als de bank waarnaar u het geld overschreef om het geld eventueel te kunnen recupereren.

 

Omgekeerd, indien u zelf gecontacteerd wordt door een klant met de mededeling dat uw factuur werd vervalst, contacteert u best al uw klanten aan wie u een factuur hebt gestuurd in dezelfde periode om hen op deze vervalsing te wijzen.

 

U kan ook steeds klacht indienen bij de politie of het parket en via het online meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).