Extra vermelding op uw webshop

14 april 2016 Extra vermelding op uw webshop

Wanneer u een webshop heeft waar uw klanten online kunnen bestellen, dient u allerlei verplichte vermeldingen op te nemen. Sinds 2016 is er vanuit Europa een extra verplichting bijgekomen. Iedereen die online iets verkoopt (ook al heeft u geen buitenlandse klanten) moet een link voorzien naar de Europese website: http://ec.europa.eu/odr/.

Deze link verwijst naar een nieuw opgerichte Europese instantie die, als een soort ombudsdienst, kan bemiddelen als er een discussie is tussen de handelaar en de consument. De website voorziet ook dat u als handelaar zelf een geschil kunt voorleggen.

Deze instantie treedt enkel in werking wanneer zowel u als uw klant dit wenst. U bent dus niet verplicht om, als een klant dit vraagt, een geschil ook effectief bij deze dienst voor te leggen. Om eventuele misverstanden hieromtrent te vermijden kan u de link bijvoorbeeld op de volgende manier vermelden: “Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.”

Indien u informatie wenst over de andere verplichte vermeldingen op uw webshop, kan u deze opvragen bij uw dossierverantwoordelijke.