Elektronische faillissementsprocedure van start op 1 april

19 april 2017 Elektronische faillissementsprocedure van start op 1 april

Vanaf 1 april is het voor schuldeisers makkelijker om het dossier van een failliete schuldenaar op te volgen. Vanaf die datum is namelijk het Centraal Register Solvabiliteit in werking getreden.

 

Vervanging fysieke neerlegging stukken door elektronische neerlegging

Het register zal alle gegevens en stukken die de curator nodig heeft om het passief van de gefailleerde te bepalen, bevatten.

Natuurlijke personen en buitenlandse rechtspersonen kunnen de stukken wel nog fysiek neerleggen.

 

Toegang tot register

Het Centraal Register Solvabiliteit zal niet voor iedereen toegankelijk zijn. De volgende personen zullen toegang hebben tot het Register:

  • magistraten, leden van de rechtbanken, het openbaar ministerie, curators, bij het vervullen van hun wettelijke opdracht;
  • betrokken gefailleerden en hun schuldeisers;
  • derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen;
  • de beherende advocaten in hun opdracht als beheerder.

 

Wat kost het?

Om de kosten te dekken voor het beheer van het register zal er een retributie verschuldigd zijn.

Het gaat om de volgende bedragen:

  • € 6 voor het neerleggen van de aangifte van schuldvorderingen door een schuldeiser via het register met een eventuele inzage van het faillissementsdossier via het register of voor inzage van het faillissementsdossier via het register zonder een aangifte van schuldvordering;
  • € 0 per jaar voor het beheer van faillissementen met een actief van € 0 tot € 1 500;
  • € 25 per jaar voor het beheer van faillissementen met een actief van € 1 501 tot € 5 000;
  • € 295 per jaar voor het beheer van faillissementen met een actief vanaf € 5 001.

 

Efficiëntiewinst

De oprichting van dit register past binnen de informatisering van Justitie. Het zorgt onder meer voor heel wat tijdwinst, en verminderde kosten, en dit voor alle betrokkenen.

Zoals met alle initiatieven die administratieve procedures sneller en efficiënter maken, kunnen wij deze informatisering alleen maar toejuichen.