Eindejaarswijzigingen inzake verloningen van werknemers

09 februari 2018 Eindejaarswijzigingen inzake verloningen van werknemers

Eindejaarswijzigingen inzake verloningen van werknemers

Aan het einde van 2017 zijn er een aantal fiscale en sociale wetten gestemd. Hierna behandelen wij de opvallendste zaken op vlak van verloning van uw werknemers.

Flexi-jobs uitgebreid

De reeds bestaande regeling voor flexi-jobs in de horeca (een fiscaal voordelige regeling voor werknemers die minstens 4/5e werkzaam zijn, kunnen onbelast bijverdienen) is uitgebreid naar de kleinhandel, de bakkers, slagers en kappers.
Enkel de werkgever is een bijzondere bijdrage verschuldigd van 25%.
Deze wijziging is inwerking getreden op 1 januari 2018.

Fiscaalvriendelijke winstpremie

Op 1 januari 2018 is eveneens een nieuwe motiveringsregel in werking getreden; de winstpremie.
De regering heeft een nieuwe maatregel voorzien die het voor de ondernemingen mogelijk maakt om hun werknemers een bonus op hun verdeelbare winst toe te kennen. Om de maatregel aantrekkelijk te maken, is bovendien voorzien in een sociaal en fiscaal gunstige behandeling.

Winstpremie

Het betreft een winstpremie, namelijk een premie die in geld wordt toegekend ingeval een vennootschap (of een groep van vennootschappen) een deel of het geheel van de winst van een boekjaar wil verdelen onder de werknemers. Gezien het een winstverdeling van de winst na belastingen betreft, is het een niet-aftrekbare kost.

Alle werknemers

De winstpremie kan aan elke werknemer, dan wel aan categorie├źn van werknemers worden toegekend. In dit laatste geval zijn er specifieke regels die gelden voor de invoering van het plan.

Vennootschapsbelasting

De premie kan enkel worden toegekend aan ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, en kan enkel aan werknemers worden toegekend. Indien de onderneming voor toepassing van deze regeling kiest, moeten alle werknemers er onder vallen.
De regeling mag geen bestaand loon vervangen. Het bedrag mag maximum 30% van de totale brutoloonmasse bedragen.
Elk jaar mag er opnieuw gekozen worden om de premie al dan niet in te voeren. De premie wordt ingevoerd via stemming op een algemene vergadering van aandeelhouders, waar ook de bedragen en categorie├źn worden gestemd. Ten slotte moet de werkgever aan de werknemers meedelen dat hij beslist heeft een identieke winstpremie toe te kennen. Deze mededeling moet schriftelijk gebeuren (brief, e-mail, publicatie op het intranet of enige andere schriftelijke methode die de werkgever schikt).

Sociale voordelen

Het aantrekkelijke aan deze regeling, naast de eenvoudige manier van invoering ervan, is dat er geen sociale lasten op verschuldigd zijn door de werkgever; de werknemer is wel een solidariteitsbijdrage gelijk aan 13,07% van het bedrag van de premie.

Fiscale voordelen

In hoofde van de werknemer is deze premie onderworpen aan een belasting van 7%. In hoofde van de werkgever wordt deze winstparticipatie beschouwd als een verworpen uitgave voor de vennootschapsbelasting. Ze is dan ook onderworpen aan het tarief van 29% dat voor 2018 werd aangekondigd
Indien u uw werknemers extra wil stimuleren, is dit een welkome aanvulling, vooral gelet op het voordelige fiscale plaatje en de beperkte administratie.
De nieuwe maatregelen zijn op 1 januari 2018 in werking getreden met dien verstande dat de premies pas kunnen worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 werd afgesloten.