E-Stox: veilig uw aandelenregister en UBO verplichting beheren.

28 jan E-Stox: veilig uw aandelenregister en UBO verplichting beheren.

E-Stox is een digitaal aandelenregister.
Het Instituut van accountants en belastingadviseurs en de federatie van het notariaat hebben samen deze online tool ontworpen om uw aandelenregister deontologisch correct te beheren.

De beheerders van E-Stox verzekeren dat u vóór 30/9/2019 het UBO register automatisch kan opladen vanuit uw digitaal aandelenregister in E-Stox.
Dit zal op basis van de invoer van uw aandelenregister mogelijk zijn voor de rechtstreekse uiteindelijk begunstigden.
Zodoende kan u overwegen om uw aandelenregister te digitaliseren en meteen ook aan uw UBO verplichting te voldoen.

E-Stox biedt verschillende voordelen in vergelijking met de traditionele ‘aandelenregisters’:
• De gegevens opgenomen in de papieren aandelenregisters zijn vaak niet up-to-date. Bovendien zijn de traditionele registers regelmatig zoek.
Met e-Stox behoren deze nadelen en de daaruit voortvloeiende discussies, tot het verleden
• De notarissen en de accountants/belastingconsulenten staan voortaan in voor een correcte registratie van alle gegevens over de effectenhouders.
Voortaan kunnen zij deze data tijdig en online registreren bij de oprichting van een vennootschap, bij een statutenwijziging of bij een overdracht van aandelen.
Zo worden discussies vermeden, bijvoorbeeld over de vraag wie precies effectenhouder is, sinds wanneer en of de houder zijn effecten op een rechtmatige manier heeft verkregen.
• Het elektronisch effectenregister vereenvoudigt ook de bijeenroeping van de aandeelhouders voor de algemene vergadering.
• Verder komt er een rechtstreekse link tussen e-Stox en het UBO-register van de FOD Financiën.
Als bedrijven dat wensen, en alleen dan, worden de gegevens over de ‘uiteindelijke begunstigden’, onder wie de aandeelhouders die een participatie hebben van meer dan 25 procent,
automatisch aan de FOD Financiën overgemaakt. Dit in het kader van de zogenaamde UBO-verplichtingen.

Op vandaag is de tool enkel toegankelijk voor notarissen en accountants/belastingadviseurs.
Op termijn zullen bestuurders en aandeelhouders ook rechtstreeks toegang krijgen tot het digitale effectenregister.
Hun invoer zal bekrachtigd worden door een notaris of accountant/belastingadviseur.
Men zal de eigen informatie in het register ook kunnen afschermen van andere gebruikers.

Neem zeker contact met ons op als u advies wenst of deze tool voor uw vennootschap is aangewezen.

Het E-Stox aandeelhoudersregister hanteert volgende tarieven (exclusief BTW) voor het gebruik van de tool:
Creatie van een vennootschap: € 20,00
Elke inschrijving in een register per betrokken effectenhouder: € 5,00
Alle andere verrichtingen: Gratis
Consultaties: Gratis
Geen bewaarloon