Drempelverlaging tax free aankopen

14 juli 2016 Drempelverlaging tax free aankopen

Als bijlage vinden jullie de bepalingen i.v.m. de gewijzigde drempel m.b.t. tax free aankopen door niet in de Gemeenschap gevestigde toeristen. Voortaan volstaat een aankoop van meer dan € 50 (i.p.v. € 125) om van de btw-vrijstelling te kunnen genieten. De overige voorwaarden van KB 18, art. 8-9 zijn niet gewijzigd.

Deze drempelverlaging moet beschouwd worden als een ondersteuningsmaatregel voor de handelaars en de toeristische sector ten gevolge van de recente terreuraanslagen.

De wijziging is inmiddels al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 juli jl.