De IPA-korting op de bedrijfsvoorheffing

05 juli 2018 De IPA-korting op de bedrijfsvoorheffing

Sinds 1 oktober 2007 genieten werkgevers, zowel vennootschappen als zelfstandigen, van de zogenaamde IPA-korting. Deze korting is ingevoerd in het kader van een loonlastenvermindering met de bedoeling Belgische ondernemingen concurrerende te maken. Deze korting houdt in dat werkgevers een deel van de bedrijfsvoorheffing die zij inhouden op het loon van hun werknemers, niet dienen door te storten naar de fiscus. In de loop der jaren zijn aan deze regeling de nodige wijzigingen doorgevoerd. Wij zetten voor u de huidige regeling en voorwaarden op een rij.

Tarief

Waar het niet-door te storten percentage van de bedrijfsvoorheffing oorspronkelijk 1% was, en dit tussendoor nog verhoogd is tot 1,12%, bedraagt dit nu slecht 0,12% van de bedrijfsvoorheffing. Deze vermindering is de keerzijde van de globale vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die in de tussenliggende jaren is doorgevoerd.

Voor de non-profit sector bedraagt het tarief nog steeds 1,12%

Voorwaarden

Om van deze korting gebruik te kunnen maken moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet zij als een kmo beschouwd worden volgens de voorwaarden die gelden voor kleine vennootschappen in het wetboek vennootschappen. Dit betekent dat de onderneming:

  • Een jaargemiddelde personeelsbestand van max. 50 werknemers mag hebben;
  • Een jaaromzet (excl. btw) van max. 9.000.000 euro mag hebben;
  • En een balanstotaal van max. 4.500.000 euro mag hebben.

Deze voorwaarden moeten gecontroleerd worden op geconsolideerde basis. Hiervoor moeten de gegevens van eventuele moeder- of dochtervennootschappen bij uw vennootschap opgeteld worden.

Voldeed uw onderneming de voorgaande twee boekjaren aan minstens twee van deze criteria, dan heeft deze recht op de IPA-korting. Om deze korting te kunnen verkrijgen, moet een aangifte 274 ingediend worden met aanduiding van de codes 10 en 56. Uw sociaal secretariaat kan u zeker meer informatie geven omtrent deze formaliteiten.