Corona-ouderschapsverlof – ook voor zelfstandigen

05 jun Corona-ouderschapsverlof – ook voor zelfstandigen

Ten gevolge van de sluiting van de scholen en crèches, kunnen heel wat ouders hun professionele activiteiten niet ten volle uitoefenen. Om hieraan tegemoet te komen, werd onlangs het corona-ouderschapsverlof voor werknemers ingevoerd. Nu zelfstandigen dezelfde problematiek ondervinden, heeft de federale regering ook een tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen goedgekeurd, naar analogie van het systeem voor werknemers.

Voor de maanden mei en juni wordt er voor zelfstandigen een uitkering voorzien, indien zij hun activiteiten gedeeltelijk onderbreken gedurende minstens één maand om de zorgtaken op zich te nemen voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of voor kinderen met een beperking. Mogelijks wordt deze periode verlengd, indien dit nodig blijkt.

De uitkering zal 532,24 euro per maand of 875 euro per maand (in het geval van een eenoudergezin) bedragen.

Deze verhoogde premie van 875 euro per maand geldt enkel voor alleenstaande ouders, uitsluitend samenwonend met kinderen en niet met een partner, ouder, echtgenoot,…

Het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen kan evenwel niet worden gecumuleerd met het overbruggingsrecht, welke wordt aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige. Noch kan het worden gecumuleerd met andere sociale zekerheidsuitkeringen.

Het betrokken Koninklijk Besluit werd op vandaag nog niet gepubliceerd, maar aan de sociale verzekeringsfondsen werd wel gevraagd om de aanvragen van zelfstandigen die dit willen genieten reeds te registreren.

De meeste sociale verzekeringsfondsen hebben op hun website reeds een webformulier voorzien.