Controleer echtheid van aanslagbiljet via het rekeningnummer

16 december 2015 Controleer echtheid van aanslagbiljet via het rekeningnummer

Door de Vlaamse Belastingdienst worden er aanslagbiljetten verstuurd met het oude logo van de Vlaamse overheid en met het nieuwe logo. Het oude logo staat nog op de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen, de leegstands- en de planbatenheffingen. De registratie- en erfbelastingen dragen het nieuwe logo.

De Vlaamse Belastingdienst vraagt steeds om de betaling te voldoen via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE02 3751 1109 9940 (BBRUBEBB).

Alleen de verkrottingsheffing woningen wordt via een ander rekeningnummer betaald, nl. BE27 3751 1110 3273 (BBRUBEBB).

Via het rekeningnummer kan u dus heel eenvoudig de echtheid van een aanslagbiljet controleren.