BTW tarief voor installatie zonnepanelen en warmtepompen

14 jul BTW tarief voor installatie zonnepanelen en warmtepompen

Gelet op de inflatie van de energieprijzen, welke de pan uitvliegen, heeft de regering beslist om een tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% in te voeren voor de levering met plaatsing van bepaalde installaties om koolstofneutraal energie op te wekken.

Met ingang vanaf 01/04/2022 tot en met 31/12/2023 zal het verlaagd btw-tarief van toepassing zijn voor de levering met installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De installaties moeten op een zodanige wijze geplaatst worden in een gebouw (of in de onmiddellijke nabijheid ervan, doch verbonden met het gebouw) dat de roerende goederen onroerend worden uit hun aard.

Daarenboven dient u als klant ook de eind-verbruiker te zijn. Hierbij volstaat het dat u het pand voor meer dan 50% privé gebruikt.

Let op, indien u een warmtepomp wil installeren en toepassing wenst te maken van het verlaagd btw-tarief, moet u waakzaam blijven dat de warmtepomp niet wordt aangeduid als “hybride warmtepomp”.

Met ingang vanaf 01/07/2022 worden hybride warmtepompen uitgesloten van de toepassing van het verlaagd btw-tarief.

Een hybride warmtepomp betreft een warmtepomp die wordt gecombineerd met een ander verwarmingstoestel dat:

  • Samen met de warmtepomp is aangesloten op hetzelfde gemeenschappelijke hydronische warmtedistributiesysteem
  • Gebruik maakt van een andere energiebron dan elektriciteit
  • Zowel afzonderlijk als gelijktijdig kan functioneren
  • Al dan niet gelijktijdig werd geïnstalleerd met de warmtepomp